Metodické pokyny pro BP/DP | Formatovani-dokumentu.cz

Metodické pokyny pro BP/DP

Metodické pokyny fakulty / školy

Ke zdárnému vypracování každé závěrečné práce (bakalářská, diplomová, absolventská, disertační, ...) jsou potřeba metodické pokyny pro vypracování závěrečných prací od dané fakulty / školy. Níže proto postupně doplňujeme seznam různých metodických pokynů, které máme k dispozici. Často je totiž jejich nalezení na oficiálních stránkách školy komplikované.

Šablony záverečných prací

Školy někdy poskytují i šablonu pro vypracování BP / DP. Takové soubory v seznamu můžete nalézt taky. Není to však pravidlem, takže záleží na individuálních případech. Doporučujeme najít školu, kterou studujete a prohlédnout si její přiložené soubory.


Česká zemědělská univerzita v Praze [ČZU]

Požadavky pro předkládání bakalářských prací
Fakulta / obor: ČZU: Technická fakulta
Doporučení pro zpracování závěrečné kvalifikační práce vysokoškolského studia

České vysoké učení technické v Praze [ČVUT]

Fakulta / obor: ČVUT: Všechny fakulty
Formální úprava vysokoškolských závěrečných prací

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [JČU]

Fakulta / obor: JČU Teologická fakulta
Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací

Katolícka univerzita v Ružomberku [KU]

Fakulta / obor: KU: Pedagogická fakulta
Smernica dekana Pedagogickej fakulty KU č. 1/16

Masarykova univerzita v Brně [MUNI]

Fakulta / obor: MU: Filozofická fakulta
Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii
sablona_zaverecna_prace_2
Fakulta / obor: MUNI: Pedagogická fakulta
Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce

Mendelova univerzita v Brně [MUB]

Fakulta / obor: MUB: Agronomická fakulta
af_pokyny_zaverecne_prace_2014-2.pdf

Metropolitní univerzita Praha [MUP]

Fakulta / obor: MUP: Humanitní studia
Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP
Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP
Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP
Fakulta / obor: MUP: Politologie
Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP

Slezská univerzita v Opavě [SLU]

Metodický pokyn děkana 4/2012

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. [SVOŠP]

Technická univerzita v Liberci [TUL]

Fakulta / obor: TUL: Fakulta textilní
Vzor experimentálního protokolu

Trnavská univerzita v Trnavě [TRUNI]

Fakulta / obor: TRUNI: Pedagogická fakulta
Náležitosti závěrečných, rigorózních a habilitačních prací

Univerzita Hradec Králové [UHK]

Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací
Fakulta / obor: UHK: Filozofická fakulta
Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové
Fakulta / obor: UHK: Pedagogická fakulta
Pravidla zadání závěrečné práce a jejího vypracování

Univerzita Jana Amose Komenského Praha [UJAK]

Fakulta / obor: UJAK: Všechny fakulty
Šablona pro bakalářské / diplomové práce

Univerzita Karlova v Praze [CUNI]

Fakulta / obor: CUNI: Filozofická fakulta
Metodické pokyny - doporučení formální úprava závěrečné kvalifikační práce
Doporučení ke zpracování doktorské disertační práce
Fakulta / obor: CUNI: Pedagogická fakulta
Opatření děkana č. 8/2015
Fakulta / obor: CUNI: Právnická fakulta
Formální úprava diplomové práce

Univerzita Pardubice [UPCE]

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [UTB]

Manuál pro tvorbu závěrečných prací UTB ve Zlíně

Vysoká škola ekonomická v Praze [VŠE]

Metodické pokyny pro BP, DP - šablona
Požadavky na formální úpravu závěrečných prací

Vysoká škola ekonomie a managementu [VŠEM]

Fakulta / obor: VŠEM: Podniková ekonomika
Pokyny SP/BP/DP

Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. [VŠERS]

Fakulta / obor: VŠERS: Všechny fakulty
Metodika pro tvorbu závěrečných prací

Vysoká škola obchodní v Praze [VŠO]

Šablona BP/DP

Vysoká škola politických a společenských věd: ARC - VŠPSV [VŠPSV]

Pokyny pro psaní bakalářských prací na ARC – VŠPSV Kutná Hora

Vysoká škola regionálního rozvoje [VŠRR]

Fakulta / obor: VŠRR: Všechny fakulty
Šablona BP 2017

Vysoká škola řízení Edukacja Wroclaw [Edukacja]

Fakulta / obor: Edukacja: Fakulta řízení
Formální požadavky - zásady psaní práce

Vysoká škola zdravotnická [VŠZ]

Fakulta / obor: VŠZ: Všechny fakulty
Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava, n. o. [VŠZSP]

Fakulta / obor: Fakulta ošetřovatelství
Smernice č. 07/2011

Vysoké učení technické v Brně [VUTBR]

Fakulta / obor: VUTBR: Fakulta stavební
Formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. [VOŠMVS]

Fakulta / obor: VOŠMVS: Všechny obory
Metodická příručka ke zpracování absolventské práce

Přidání daších metodických pokynů

Pokud jste svou školu / fakultu nenašli v seznamu, ale máte metodické pokyny k dispozici, budeme rádi, když nám je zašlete ve formuláři níže. Jakmile je zkontrolujeme, zařadíme je mezi seznam ostatních pokynů. Kdybyste měli k dispozici novější verzi pokynů, také nám je můžete zaslat. Budeme jedině rádi, pomůžete tím i ostatním studentům.

Nahrát metodické pokyny

Např. Univerzita Hradec Králové
Např. Fakulta informatiky a managementu
Soubor s metodickými pokyny.
Soubory musí být menší než 10 MB.
Povolené typy souborů: pdf doc docx odt.
Můžete zaslat i nějaké bližší info.