Perličky z metodických pokynů | Formatovani-dokumentu.cz

Perličky z metodických pokynů

Při formátování jednotlivých prací jsou vždy pročítány zaslané metodické pokyny. U některých pokynů se člověk opravdu pobaví. Zatím tento článek slouží pouze pro sběr zajímavých instrukcí, ale až se v historii naformátovaných prací podaří najít jedny velmi povedené pokyny, určitě bude o co stát.

 • Průměrná, slušně vychovaná kvalifikační práce vyžaduje minimálně právě asi 1 rok času. Přeci jen nejsme Právnická fakulta v Plzni. [Univerzita J. E. Purkyně];
 • Pokud nejste soběstační géniové (jako že nejste), bude kvalita vaší práce do určité míry odpovídat kvalitě vašeho vedoucího. [Univerzita J. E. Purkyně];
 • Poproste více lidí, aby si váš výtvor přečetli. I odstranění brutálních pravopisných chyb či totálně nesrozumitelných souvětí je žádoucí a práci pomůže. [Univerzita J. E. Purkyně];
 • Čeho se vyvarovat: Jakémukoliv požívání psychoaktivních preparátů (alkohol, tlumící léky atd.)!!! Jediným povoleným „dopingem“ je káva a  oblíbené plyšové zvířátko[Univerzita J. E. Purkyně];
 • Neodporúčame používať skratku pre sociálne služby (SS) [Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava];
 • Po dělení slov zkontrolujeme slova na pravém okraji, aby rozdělením slov nevznikly vulgarismy [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Ne ten, kdo „umí psát na klávesnici, umí Word,“ jak lze také někdy slyšet! [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Návaznost či naopak nenávaznost číslování a různé (automatické) odsazení číslovaných odstavců zleva nás může potrápit. Nevzdáváme to však[Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Možná, že Vám to bude připadat na začátku protivné, ale zapněte zobrazování netisknutelných znaků. Pro některé z Vás se tak zobrazí netušený pohled na formátování textu a dostane se vysvětlení, proč se text chová „nějak divně“. To není Wordem ani počítačem, ale nezkušeným psaním. [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Opakuje-li se v odstavci stejné slovo vícekrát, ukazuje to na naši malou kreativitu. [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Obsah práce nikdy „nevyzobáváme“ z textu. [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Formální úpravy vyžadují určitou míru pečlivosti, a tedy i čas – platí pravidlo, že pokud se má něco pokazit, pokazí se to v tu nejnevhodnější chvíli [Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů];
 • Ne vždy platí, že když něco nejde, je problém v softwaru či hardwaru – často bývá problém mezi židlí a klávesnicí – vezměte raději boty a běžte provětrat hlavu [Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů];
 • Nezapomínejme, že tisk barevných stránek je značně nákladný. Jsme na VŠE, mysleme ekonomicky. [Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví]; 
 • Vřele doporučuji, abyste práci dali přečíst komukoli, kdo k tomu bude ochotný. [Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta];
 • Často Vám objeví řadu nedostatků, i když (nebo právě proto, že) o tématu Vaší práce mnoho neví, autorská slepota je známá věc. [Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta];
 • Navíc - ne všichni studenti, byť české národnosti, umí česky. [Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta];
 • Je samozřejmě naprosto jasné, že valná většina informací a myšlenek, které v práci uvedete, nebude z Vaší hlavy. [Metropolitní univerzita Praha, Mezinárodní vztahy a evropská studia];
 • Nekažte mi náladu a celkový dojem chybami ve shodě podmětu s přísudkem, v psaní vyjmenovaných slov nebo „s“ a „z“, ve skloňování přídavných jmen nebo číslovek a neustálým opakováním stejných výrazů, formulací a slovních obratů. Čeština je bohatý jazyk, využijte toho! [Metropolitní univerzita Praha, Mezinárodní vztahy a evropská studia];
 • Do zdroje uvádějte vždy jen převzaté údaje. Je nesmyslné uvádět texty, jako například: „Zdroj: vlastní výpočty“, „Zdroj: vlastní práce“ apod. Pokud nechcete nějak deklarovat, že jste se naučili ve druhé třídě třeba násobit, nemá tato informace žádný význam. [Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta];
 • Nečíslovaný výčet je řešen stylem Nečíslovaný výčet (kdo by to řekl, že?). [Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta];
 • Zároveň je cílem získat dokument, který co nejvíce dodržuje typografická pravidla a nevyžaduje, aby se u toho autor příliš nadřel. [Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta];
 • Zkratky mohou autoři i sami vytvářet, pozor však na tvorbu zkratek obecně symbolizujících jiný význam (např. zkratka WTF pro World Taekwondo Federation nebo slogan Welcome to France může evokovat i jiná, běžněji používaná sousloví). [Vysoká škola obchodní a hotelová] 

Máte tip na zajímavý nebo vtipný metodický pokyn? Zašlete ho do komentáře k článku ;)