Postup průběhu objednávky | Formatovani-dokumentu.cz

Postup průběhu objednávky

první krok

VÝBĚR RYCHLOSTI ZPRACOVÁNÍ

(normální, zrychlené, expresní zpracování)

druhý krok

ZASLÁNÍ TEXTU a POŽADAVKŮ 

(alternativně případné zaslání a následné dodání textu po dokončení objednávky)

třetí krok

VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

(zadání kontaktních údajů, získání údajů pro platbu)

čtvrtý krok

ZAPLACENÍ OBJEDNÁVKY

(čím dříve je zaplaceno, tím dříve je dokument zpracováván)

pátý krok

OBDRŽENÍ UPRAVANÉHO DOKUMENTU

(v elektronické formě PDF i DOCX / DOC)

 

Závazná ustanovení pro formátování dokumentů:

  • Na objednávky nelze uplatnit ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., protože se jedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  • Počátek zpracování dokumentu začíná ode dne následujícího od přijetí platby na účet poskytovatele služeb. V případě, že do doby přijetí platby nejsou zaslány texty k naformátování, nebo požadavky na zpracování, počátek zpracování začíná až v době kompletního odevzdání všech potřebných náležitostí.
  • Rychlost zpracování dokumentu závisí na aktuální frontě. Dokument může být tedy zpracován v řádu několika hodin, ale samozřejmě i déle, pokud se aktuálně zpracovávají jiné dokumenty (typická špička před SZZ).
  • Pokud je uvedeno, platba za objednávku musí být uhrazena před počátkem jejího zpracovávání. Jedná se o standardní postup vzhledem k povaze poskytovaných služeb.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout objednávku v případě, že text poskytnutý k úpravě nebo požadavky na formátovátování jsou nekompletní nebo neodpovídají povaze standardního zpracování textů.
  • Za správnost naformátovaného dokumentu zodpovídá zákazník a to prostřednictvím zpětné vazby po zaslání naformátovaného dokumentu. Každý dokument je odeslán zákazníkovi ke kontrole a následné konzultaci.
  • Při chybném uvedení informací o objednávce ze strany zákazníka (např. menší počet udávaných stran než reálný počet zaslaných) může být zaslána zpracovaná pouze část odpovídající uvedenému rozsahu.
  • Cena za objednávku může být změněna ze strany poskytovatele služeb v závislosti na dodaných podkladech. Typicky lze cenu upravit, pokud objednávající uvede nekorektní údaje v objednávce.
  • Cookies používáme v souladu s nařízením EU a primárně pro zajištění funkčnosti webových stránek.
  • Provozovatel služeb si vyhrazuje právo podmínky měnit.

Zobrazit kompletní obdchodní podmínky