Zpracování osobních údajů (GDPR) | Formatovani-dokumentu.cz

Zpracování osobních údajů (GDPR)

 1. Udělujete tímto souhlas Ing. Martině Novotné, se sídlem Palachova 1105/4, Hradec Králové, 50006, IČ: 05206707 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo
 2. Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem kontaktování subjektu v rámci uzavření smluvního vztahu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu, max. 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít zpět po skončení smluvního vztahu, a to například zasláním emailu na adresu správce: info@formatovani-dokumentu.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 5. Správce využívá služeb třetích stran k realizaci části nabízených služeb. Konkrétně se jedná o službu odevzdej.cz, která je využívána pro kontrolu plagiátů. Pro účely této služby správce musí předat emailovou adresu zákazníka do systému, aby mohl být výsledek kontroly zaslán zákazníkovi na email.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů po skončení smluvního vztahu;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad dle GDPR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Odstranění účtu a osobních údajů

Žádost o vymazání uživatelského účtu ze systému je možné vyplnit na konktaktní stránce. Uveďte informace, kterými lze účet identifikovat a důvod, proč by měl být účet smazán.