metodické pokyny | Formatovani-dokumentu.cz

metodické pokyny

Perličky z metodických pokynů

Při formátování jednotlivých prací jsou vždy pročítány zaslané metodické pokyny. U některých pokynů se člověk opravdu pobaví. Zatím tento článek slouží pouze pro sběr zajímavých instrukcí, ale až se v historii naformátovaných prací podaří najít jedny velmi povedené pokyny, určitě bude o co stát.

 • Průměrná, slušně vychovaná kvalifikační práce vyžaduje minimálně právě asi 1 rok času. Přeci jen nejsme Právnická fakulta v Plzni. [Univerzita J. E. Purkyně];
 • Pokud nejste soběstační géniové (jako že nejste), bude kvalita vaší práce do určité míry odpovídat kvalitě vašeho vedoucího. [Univerzita J. E. Purkyně];
 • Poproste více lidí, aby si váš výtvor přečetli. I odstranění brutálních pravopisných chyb či totálně nesrozumitelných souvětí je žádoucí a práci pomůže. [Univerzita J. E. Purkyně];
 • Čeho se vyvarovat: Jakémukoliv požívání psychoaktivních preparátů (alkohol, tlumící léky atd.)!!! Jediným povoleným „dopingem“ je káva a  oblíbené plyšové zvířátko[Univerzita J. E. Purkyně];
 • Neodporúčame používať skratku pre sociálne služby (SS) [Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava];
 • Po dělení slov zkontrolujeme slova na pravém okraji, aby rozdělením slov nevznikly vulgarismy [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Ne ten, kdo „umí psát na klávesnici, umí Word,“ jak lze také někdy slyšet! [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Návaznost či naopak nenávaznost číslování a různé (automatické) odsazení číslovaných odstavců zleva nás může potrápit. Nevzdáváme to však[Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Možná, že Vám to bude připadat na začátku protivné, ale zapněte zobrazování netisknutelných znaků. Pro některé z Vás se tak zobrazí netušený pohled na formátování textu a dostane se vysvětlení, proč se text chová „nějak divně“. To není Wordem ani počítačem, ale nezkušeným psaním. [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Opakuje-li se v odstavci stejné slovo vícekrát, ukazuje to na naši malou kreativitu. [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Obsah práce nikdy „nevyzobáváme“ z textu. [Vysoká škola obchodní v Praze];
 • Formální úpravy vyžadují určitou míru pečlivosti, a tedy i čas – platí pravidlo, že pokud se má něco pokazit, pokazí se to v tu nejnevhodnější chvíli [Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů];
 • Ne vždy platí, že když něco nejde, je problém v softwaru či hardwaru – často bývá problém mezi židlí a klávesnicí – vezměte raději boty a běžte provětrat hlavu [Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů];
 • Nezapomínejme, že tisk barevných stránek je značně nákladný. Jsme na VŠE, mysleme ekonomicky. [Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví]; 
 • Vřele doporučuji, abyste práci dali přečíst komukoli, kdo k tomu bude ochotný. [Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta];
 • Často Vám objeví řadu nedostatků, i když (nebo právě proto, že) o tématu Vaší práce mnoho neví, autorská slepota je známá věc. [Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta];
 • Navíc - ne všichni studenti, byť české národnosti, umí česky. [Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta];
 • Je samozřejmě naprosto jasné, že valná většina informací a myšlenek, které v práci uvedete, nebude z Vaší hlavy. [Metropolitní univerzita Praha, Mezinárodní vztahy a evropská studia];
 • Nekažte mi náladu a celkový dojem chybami ve shodě podmětu s přísudkem, v psaní vyjmenovaných slov nebo „s“ a „z“, ve skloňování přídavných jmen nebo číslovek a neustálým opakováním stejných výrazů, formulací a slovních obratů. Čeština je bohatý jazyk, využijte toho! [Metropolitní univerzita Praha, Mezinárodní vztahy a evropská studia];
 • Do zdroje uvádějte vždy jen převzaté údaje. Je nesmyslné uvádět texty, jako například: „Zdroj: vlastní výpočty“, „Zdroj: vlastní práce“ apod. Pokud nechcete nějak deklarovat, že jste se naučili ve druhé třídě třeba násobit, nemá tato informace žádný význam. [Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta];
 • Nečíslovaný výčet je řešen stylem Nečíslovaný výčet (kdo by to řekl, že?). [Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta];
 • Zároveň je cílem získat dokument, který co nejvíce dodržuje typografická pravidla a nevyžaduje, aby se u toho autor příliš nadřel. [Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta];
 • Zkratky mohou autoři i sami vytvářet, pozor však na tvorbu zkratek obecně symbolizujících jiný význam (např. zkratka WTF pro World Taekwondo Federation nebo slogan Welcome to France může evokovat i jiná, běžněji používaná sousloví). [Vysoká škola obchodní a hotelová] 

Máte tip na zajímavý nebo vtipný metodický pokyn? Zašlete ho do komentáře k článku ;)

Jak mají vypadat požadavky na zpracování?

Požadavky na zpracování formátu dokumentu ve většině případů stanovuje například instituce v metodických pokynech pro vypracování závěrečných prací. Jedná se o dokument, který obsahuje bodový souhrn všech požadovaných náležitostí. Samozřejmostí je pak připsání vlastních požadavků, které si autor přeje zpracovat. Seznam všech pokynů pro naformátování dokumentu je přikládán při tvorbě objednávky v samostatném souboru. Příklad požadavků může vypadat takto:

 • Práce se píše s využitím vhodného textového editoru. Je doporučeno patkové písmo pro vlastní text (Cambria, popř. Times New Roman) , velikost písma 12, pro  nadpisy písmo bezpatkové (Verdana, popř. Arial);
 • Levý okraj textu začíná 3.0 cm od levého okraje stránky. Horní i dolní okraj stránky je minimálně 2,5 cm;
 • V dolním okraji uprostřed je uvedeno číslo stránky;
 • Na stránce je zpravidla 30 – 35 řádků;
 • Je vhodné upravovat odstavce do bloku a dělit slova;
 • Text se tiskne na bílé listy formátu A4 pouze po jedné straně papíru;
 • Originál a jedna kopie musí být napsána na papíru 80 g.m-2.

Vlastní požadavky na formátování pak mohou být rozšířeny např.:

 • Číslování stránek začíná na 6. listu (stránka obsah) číslem 6;
 • Číslování jednotlivých kapitol je víceúrovňové s odsazením 12bodů u každé úrovně;
 • Titulky obrázků jsou uváděny pod obrázkem, centrované na střed, označené "Obrázek č.1 - Text";
 • Nadpis první úrovně začíná na nové stránce;
 • První řádek odstavce je odsazený 12 bodů.

Pokud se bojíte, že byste nevypsali dostatek jednotlivých bodů k přesnému naformátování, můžeme Vás uklidnit. S formátováním máme dostatečné zkušenosti, takže některé věci pokládáme jako automatické a není potřeba je všechny vypisovat. Například automatické svázání textu s předchozím nadpisem, automatické generování obsahu s příslušnými čísly stránek, generování seznamu obrázků. I kdyby Vám výsledný dokument nevyhovoval, máte možnost jeho následné upravy.

Kdy je vhodné využít normální, zrychlené a kdy expresní zpracování?

Rozhodnutí mezi zpracováním konkrétního typu závisí na čase, který máte k dispozici. Samozřejmě se snažíme zpracovat objednávky v co možná nejkratším časovém termínu, ale vzhledem k povaze poskytovaných služeb jsme zavedli zmíněné druhy rychlosti zpracování. Typické období špičky objednávek nastává před státními závěrečnými zkouškami v květnu nebo v červnu, podobně u SZZ září i v termínu před lednovými SZZ. Termín v červnu navíc ovlivňují maturitní práce a závěrečné práce.

Pro konkrétní představu si můžete prohlédnout data termínů odevzdání závěrečných prací na vybraných školách. Konkrétní termín Vašeho odevzdání však berte závazně přímo z příslušného harmonogramu instituce.

 • 9.1. PřF MUNI - V podzimním semestru termín odevzdání bakalářských prací
 • 20.4. KSE VŠE - Termín pro odevzdání bakalářských prací v LS
 • 25.4. KSE VŠE - Termín pro odevzdání diplomových prací v LS
 • 27.4. EKF VŠB - Odevzdání diplomové práce
 • 27.4. SLU - Termín odevzdání BP, DP
 • 27.4. FP TUL - Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací SZZ červen 
 • 30.4. FES UPCE - Student odevzdá na příslušný ústav minimálně 2 ks výtisků závěrečné pro SZZ v červnu
 • 2.5. KSA VŠE - Termín pro odevzdání závěrečné DIPLOMOVÉ práce na červnové obhajoby
 • 2.5. KIT VŠE - Termín pro obhajoby konané v červnu
 • 3.5. FIM UHK - Konečný termín pro odevzdání bakalářských prací – 3. roč. BC a diplomových prací – 2. roč. IM2, AI2 a 5. roč. IM5 
 • 9.5. VŠE - Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v červnu 2012
 • 9.5. KIT VŠE - Termín odevzdání bakalářských prací pro obhajoby konané v červnu
 • 9.5. ÚŽP UK - Odevzdání DP jarní termín
 • 10.5. FF UK - Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací SZZK květen/červen 
 • 11.5. EKF VŠB - Odevzdání bakalářské práce
 • 24.5. FSI VUTBR - Odevzdání diplomových a bakalářských prací
 • 25.5. FST ZČU - Termín odevzdání diplomové práce
 • 30.5. ÚŽP UK - Odevzdání BP jarní termín
 • 31.5. PřF MUNI - V jarním semestru termín odevzdání bakalářských prací
 • 27.6. KIT VŠE - Termín pro obhajoby konané v srpnu 
 • 27.6. KSA VŠE - Termín pro odevzdání závěrečné DIPLOMOVÉ práce na srpnové obhajoby
 • 29.6. KSE VŠE - Termín pro odevzdání diplomových prací s obhajobou v září
 • 29.6. FST ZČU - Termín odevzdání bakalářské práce
 • 30.6. FES UPCE - Student odevzdá na příslušný ústav minimálně 2 ks výtisků závěrečné práce pro SZZ v září
 • 30.6. FF UK - Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací SZZK září
 • 27.7. SLU - Termín odevzdání BP, DP
 • 13.8. KSE VŠE - Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 
 • 20.8. ÚŽP UK - Odevzdání DP podzimní termnín
 • 20.8. FIM UHK - Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru před státními závěrečnými zkouškami v září
 • 21.8. ÚŽP UK - Odevzdání BP podzimní termnín
 • 12.10. FSI VUTBR - Odevzdání diplomových a bakalářských prací
 • 31.10. UEE MUNI - Termín odevzdání projektů diplomových prací v červnu a lednu
 • 15.11. FIM UHK - Konečný termín pro odevzdání bakalářských, diplomových prací – SZZ v zimním semestru
 • 7.12. KIT VŠE - Termín odevzdání bakalářských prací pro obhajoby konané v lednu
 • 9.12. SLU - Termín odevzdání BP, DP
 • 14.12. KIT VŠE - Termín pro obhajoby konané na přelomu ledna a února
 • 15.12. FF UK - Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací SZZK leden/únor
 • 21.12. FPH VŠE - Odevzdání diplomových prací na sekretariátě 
Přihlásit se k odběru RSS - metodické pokyny