požadavky na zpracování | Formatovani-dokumentu.cz

požadavky na zpracování

Jak vznášet požadavky na zpracování?

Veškeré požadavky na naformátování vaší bakalářské / diplomové práce (či jiného dokumentu) je potřeba uvést písemně. Možnosti, jak dosáhnout vznesení požadavku jsou následující:

Požadavky vznesené např. při telefonickém rozhovoru, rozhovoru po skypu, ústní dohodě nemohou být akceptovány. Resp. i kdyby byl seznam požadavků stanoven v rozhovoru, je potřeba seznam sepsat a zaslat např. emailem nebo jinou zmíněnou možností uvedenou výše. Hlavním důvodem pro zvolení výše uvedených metod je zajištění kvalitních služeb.

Jak mají vypadat požadavky na zpracování?

Požadavky na zpracování formátu dokumentu ve většině případů stanovuje například instituce v metodických pokynech pro vypracování závěrečných prací. Jedná se o dokument, který obsahuje bodový souhrn všech požadovaných náležitostí. Samozřejmostí je pak připsání vlastních požadavků, které si autor přeje zpracovat. Seznam všech pokynů pro naformátování dokumentu je přikládán při tvorbě objednávky v samostatném souboru. Příklad požadavků může vypadat takto:

 • Práce se píše s využitím vhodného textového editoru. Je doporučeno patkové písmo pro vlastní text (Cambria, popř. Times New Roman) , velikost písma 12, pro  nadpisy písmo bezpatkové (Verdana, popř. Arial);
 • Levý okraj textu začíná 3.0 cm od levého okraje stránky. Horní i dolní okraj stránky je minimálně 2,5 cm;
 • V dolním okraji uprostřed je uvedeno číslo stránky;
 • Na stránce je zpravidla 30 – 35 řádků;
 • Je vhodné upravovat odstavce do bloku a dělit slova;
 • Text se tiskne na bílé listy formátu A4 pouze po jedné straně papíru;
 • Originál a jedna kopie musí být napsána na papíru 80 g.m-2.

Vlastní požadavky na formátování pak mohou být rozšířeny např.:

 • Číslování stránek začíná na 6. listu (stránka obsah) číslem 6;
 • Číslování jednotlivých kapitol je víceúrovňové s odsazením 12bodů u každé úrovně;
 • Titulky obrázků jsou uváděny pod obrázkem, centrované na střed, označené "Obrázek č.1 - Text";
 • Nadpis první úrovně začíná na nové stránce;
 • První řádek odstavce je odsazený 12 bodů.

Pokud se bojíte, že byste nevypsali dostatek jednotlivých bodů k přesnému naformátování, můžeme Vás uklidnit. S formátováním máme dostatečné zkušenosti, takže některé věci pokládáme jako automatické a není potřeba je všechny vypisovat. Například automatické svázání textu s předchozím nadpisem, automatické generování obsahu s příslušnými čísly stránek, generování seznamu obrázků. I kdyby Vám výsledný dokument nevyhovoval, máte možnost jeho následné upravy.

Přihlásit se k odběru RSS - požadavky na zpracování