formátování práce | Formatovani-dokumentu.cz

formátování práce

Kontrolujete citace v rámci formátování práce?

Zkontrolování citací není triviálním úkonem. V ideálním případě by se měla práce zakládat na zdrojích, které mají své ISBN. Jsou tedy např. publikované a recenzované v odborných časopisech, digitálních knihovnách či rovnou celých publikacích. Je samozřejmě možné citovat i různé zákony a v neposlední řadě i zdroje z Internetu.

Kamenem úrazu však bývá výběr kvality zdrojů (primárně z Internetu, ale i jiné druhy). Dohledání všech náležitostí korektní citace pak je často velmi obtížné až nereálné. Je potřeba kontrolovat autora / autory zdroje, celkový počet stran, konkrétní stranu citace, datum vydání, datum přístupu (v případě on-line zdrojů), název publikace. 

Odpověď na původní otázku

Proto rádi pomůžeme s možným hledáním problémů v citacích (můžete zvolit v objednávce formátování Zpětnou vazbu). A to formou obecné kontroly, zda citace vypadají na první pohled v pořádku. Není však možné se zaručit za to, že jsou správné a uvedené údaje úplné. Často totiž není možné dohledat všechny náležitosti kompletní citace. Autor prímárně autor zodpovídá za korektní citace a není možné přenášet zodpovědnost na někoho jiného.

Jak citace vyřešit?

Často zákazníkům doporučujeme využít specializovaných služeb, které jsou na Internetu dostupné zdarma. Velmi známou službou jsou Citace.com http://www.citace.com/. Slouží pro generování citací dle zadaných parametrů.

Obdobnou službou pokročilého charakteru je Zotero https://www.zotero.org/. Přes plugin v prohlížeči můžete na Internetu ukládat zdroje a následně je všechny importovat do Microsoft Word dokumentu.

Další pomůckou může být to, že citaci vytvoříte a následně do Googlu napíšete "ISBN-XXXX-XXXX-XXXX filetype:pdf". Samozřejmě doplníte korektní číslo ISBN a Google Vám najde všechny PDF soubory, které dané ISBN obsahují. Můžete tedy najít různé bakalářské / diplomové / závěrečné práce, které už citaci obsahují. Nikdo neříká, že budou korektní, ale aspoň si můžete zkontrolovat, zda jste dospěli k obdobnému závěru, jako jiní autoři před vámi.

Bojíte se, že jste zapomněli nějaký zdroj citovat?

Pomoci Vám může i kontrola plagiátů, díky které obdržíte seznam podobných textů, které se v práci vyskytují. Kdybyste tedy zapomněli citovat nějaký zdroj, je zde pravděpodobnost, že ho kontrola plagiátů vypíše. Tedy kontrola plagiátů vypíše všechny nalezené podobné texty, je na autorovi práce, aby posoudil zda zdroj citoval.

Netisknutelné znaky ve Wordu

V kancelářském balíku Microsoft Word a samozřejmě i jiných alternativních balících (OpenOffice, LibreOffice) se "před tiskárnou ukrývají netisknutelné" znaky. Takové znaky se v dokumentu běžně vyskytují, i když o nic většina uživatelů ani nemusí vědět. Často ale mohou tropit neplechu při špatné používání. Mimo správného formátování textů je vhodné mít správně i netisknutelné znaky. V následujících odstavcích je ukázáno hlavních pár netisknutelných znaků.

Seznam obrázků ve Wordu

Seznam obrázků ve Vaší bakalářské, diplomové práci nebo jakémkoli jiném dokumentu vůbec nemusí být složitý na vytvoření. Vůbec není potřeba se trápit s číslováním obrázků, není potřeba sepisovat stránky, na kterých jsou obrázky umístěny. Na vše se dá použít jednoduchých funkcí Wordu. Odpadnou tedy problémy, kdy se doplní text a obrázek se posune na další stránku, problémy kdy je přidán obrázek a musí se změnit číslování všech následných obrázků.

Jak vytvořit obsah ve Wordu? (víceúrovňové číslování)

Typickým úkolem při psaní práce většího rozsahu je vytvoření obsahu dokumentu. Obsah práce by měl obsahovat nadpisy vybraných úrovní kapitol včetně případného číslování kapitol a číslo stránky, na které kapitola začíná. Relativně jednoduché by bylo zkopírovat všechny nadpisy po dokončení práce, přidat ručně čísla stránek se správným tabulátorem.

Jak vznášet požadavky na zpracování?

Veškeré požadavky na naformátování vaší bakalářské / diplomové práce (či jiného dokumentu) je potřeba uvést písemně. Možnosti, jak dosáhnout vznesení požadavku jsou následující:

Požadavky vznesené např. při telefonickém rozhovoru, rozhovoru po skypu, ústní dohodě nemohou být akceptovány. Resp. i kdyby byl seznam požadavků stanoven v rozhovoru, je potřeba seznam sepsat a zaslat např. emailem nebo jinou zmíněnou možností uvedenou výše. Hlavním důvodem pro zvolení výše uvedených metod je zajištění kvalitních služeb.

Přihlásit se k odběru RSS - formátování práce