citace použité literatury | Formatovani-dokumentu.cz

citace použité literatury

Kontrolujete citace v rámci formátování práce?

Zkontrolování citací není triviálním úkonem. V ideálním případě by se měla práce zakládat na zdrojích, které mají své ISBN. Jsou tedy např. publikované a recenzované v odborných časopisech, digitálních knihovnách či rovnou celých publikacích. Je samozřejmě možné citovat i různé zákony a v neposlední řadě i zdroje z Internetu.

Kamenem úrazu však bývá výběr kvality zdrojů (primárně z Internetu, ale i jiné druhy). Dohledání všech náležitostí korektní citace pak je často velmi obtížné až nereálné. Je potřeba kontrolovat autora / autory zdroje, celkový počet stran, konkrétní stranu citace, datum vydání, datum přístupu (v případě on-line zdrojů), název publikace. 

Odpověď na původní otázku

Proto rádi pomůžeme s možným hledáním problémů v citacích (můžete zvolit v objednávce formátování Zpětnou vazbu). A to formou obecné kontroly, zda citace vypadají na první pohled v pořádku. Není však možné se zaručit za to, že jsou správné a uvedené údaje úplné. Často totiž není možné dohledat všechny náležitosti kompletní citace. Autor prímárně autor zodpovídá za korektní citace a není možné přenášet zodpovědnost na někoho jiného.

Jak citace vyřešit?

Často zákazníkům doporučujeme využít specializovaných služeb, které jsou na Internetu dostupné zdarma. Velmi známou službou jsou Citace.com http://www.citace.com/. Slouží pro generování citací dle zadaných parametrů.

Obdobnou službou pokročilého charakteru je Zotero https://www.zotero.org/. Přes plugin v prohlížeči můžete na Internetu ukládat zdroje a následně je všechny importovat do Microsoft Word dokumentu.

Další pomůckou může být to, že citaci vytvoříte a následně do Googlu napíšete "ISBN-XXXX-XXXX-XXXX filetype:pdf". Samozřejmě doplníte korektní číslo ISBN a Google Vám najde všechny PDF soubory, které dané ISBN obsahují. Můžete tedy najít různé bakalářské / diplomové / závěrečné práce, které už citaci obsahují. Nikdo neříká, že budou korektní, ale aspoň si můžete zkontrolovat, zda jste dospěli k obdobnému závěru, jako jiní autoři před vámi.

Bojíte se, že jste zapomněli nějaký zdroj citovat?

Pomoci Vám může i kontrola plagiátů, díky které obdržíte seznam podobných textů, které se v práci vyskytují. Kdybyste tedy zapomněli citovat nějaký zdroj, je zde pravděpodobnost, že ho kontrola plagiátů vypíše. Tedy kontrola plagiátů vypíše všechny nalezené podobné texty, je na autorovi práce, aby posoudil zda zdroj citoval.

Citace použité literatury

V následujících bodech je jednoduše shrnuto, jak by měl autor práce vypracovat citace na zdroje literatury, které použil při tvorbě práce. Literatura, na níž je v textu odkazováno, by měla být citována podle normy ČSN ISO 690 a normy ČSN ISO 690-2.

Souhrn nejdůležitějších obecných pravidel:

  • citace musí být jednotná a přehledná - normy nabízejí více možností citace, měli bychom dodržet jednu variantu citace;
  • citace by měla být úplná - čím více údajů o zdroji uvedeme, tím lépe;
  • výhradně se cituje z původních pramenů;
  • zachovávají se pravopisné normy daného jazyka a jazyka zdroje - údaje z cizího jazyka se nepřekládá;
  • autorů je více než jeden - zapíšeme prvního uvedeného autora a dodatek "et al.".

Správné vypracování citací je primárně zodpovědností autora práce. Nikdo jiný nemůže přesně vědět, ze které ho zdroje autor čerpal. Stejně tak je nutné, aby si autor správně poznamenal stránky a konkrétní vydání jednotlivých citací. 

Přihlásit se k odběru RSS - citace použité literatury