citace použitých zdrojů | Formatovani-dokumentu.cz

citace použitých zdrojů

Citace použité literatury

V následujících bodech je jednoduše shrnuto, jak by měl autor práce vypracovat citace na zdroje literatury, které použil při tvorbě práce. Literatura, na níž je v textu odkazováno, by měla být citována podle normy ČSN ISO 690 a normy ČSN ISO 690-2.

Souhrn nejdůležitějších obecných pravidel:

  • citace musí být jednotná a přehledná - normy nabízejí více možností citace, měli bychom dodržet jednu variantu citace;
  • citace by měla být úplná - čím více údajů o zdroji uvedeme, tím lépe;
  • výhradně se cituje z původních pramenů;
  • zachovávají se pravopisné normy daného jazyka a jazyka zdroje - údaje z cizího jazyka se nepřekládá;
  • autorů je více než jeden - zapíšeme prvního uvedeného autora a dodatek "et al.".

Správné vypracování citací je primárně zodpovědností autora práce. Nikdo jiný nemůže přesně vědět, ze které ho zdroje autor čerpal. Stejně tak je nutné, aby si autor správně poznamenal stránky a konkrétní vydání jednotlivých citací. 

Přihlásit se k odběru RSS - citace použitých zdrojů