Jak vznášet požadavky na zpracování? | Formatovani-dokumentu.cz

Jak vznášet požadavky na zpracování?

Veškeré požadavky na naformátování vaší bakalářské / diplomové práce (či jiného dokumentu) je potřeba uvést písemně. Možnosti, jak dosáhnout vznesení požadavku jsou následující:

Požadavky vznesené např. při telefonickém rozhovoru, rozhovoru po skypu, ústní dohodě nemohou být akceptovány. Resp. i kdyby byl seznam požadavků stanoven v rozhovoru, je potřeba seznam sepsat a zaslat např. emailem nebo jinou zmíněnou možností uvedenou výše. Hlavním důvodem pro zvolení výše uvedených metod je zajištění kvalitních služeb.