Jak mají vypadat požadavky na zpracování? | Formatovani-dokumentu.cz

Jak mají vypadat požadavky na zpracování?

Požadavky na zpracování formátu dokumentu ve většině případů stanovuje například instituce v metodických pokynech pro vypracování závěrečných prací. Jedná se o dokument, který obsahuje bodový souhrn všech požadovaných náležitostí. Samozřejmostí je pak připsání vlastních požadavků, které si autor přeje zpracovat. Seznam všech pokynů pro naformátování dokumentu je přikládán při tvorbě objednávky v samostatném souboru. Příklad požadavků může vypadat takto:

 • Práce se píše s využitím vhodného textového editoru. Je doporučeno patkové písmo pro vlastní text (Cambria, popř. Times New Roman) , velikost písma 12, pro  nadpisy písmo bezpatkové (Verdana, popř. Arial);
 • Levý okraj textu začíná 3.0 cm od levého okraje stránky. Horní i dolní okraj stránky je minimálně 2,5 cm;
 • V dolním okraji uprostřed je uvedeno číslo stránky;
 • Na stránce je zpravidla 30 – 35 řádků;
 • Je vhodné upravovat odstavce do bloku a dělit slova;
 • Text se tiskne na bílé listy formátu A4 pouze po jedné straně papíru;
 • Originál a jedna kopie musí být napsána na papíru 80 g.m-2.

Vlastní požadavky na formátování pak mohou být rozšířeny např.:

 • Číslování stránek začíná na 6. listu (stránka obsah) číslem 6;
 • Číslování jednotlivých kapitol je víceúrovňové s odsazením 12bodů u každé úrovně;
 • Titulky obrázků jsou uváděny pod obrázkem, centrované na střed, označené "Obrázek č.1 - Text";
 • Nadpis první úrovně začíná na nové stránce;
 • První řádek odstavce je odsazený 12 bodů.

Pokud se bojíte, že byste nevypsali dostatek jednotlivých bodů k přesnému naformátování, můžeme Vás uklidnit. S formátováním máme dostatečné zkušenosti, takže některé věci pokládáme jako automatické a není potřeba je všechny vypisovat. Například automatické svázání textu s předchozím nadpisem, automatické generování obsahu s příslušnými čísly stránek, generování seznamu obrázků. I kdyby Vám výsledný dokument nevyhovoval, máte možnost jeho následné upravy.