vlastní text | Formatovani-dokumentu.cz

vlastní text

Formátování vlastního textu

Vlastní text práce by měl být formátován následovně:

  • rozdělení do číslovaných kapitol a podkapitol;
  • kapitoly Úvod, Závěr a Použitá literatura se nečíslují;
  • v rámci kapitol je text členěn do odstavců;
  • stana s úvodem je první číslovanou stranou;
  • strany se seznamem použité literatury jsou poslední číslované strany;
  • doporučuje se formátovat větší levý okraj dokumentu (3 cm u hřbetu) kvůli následné vazbě práce;
  • text se doporučeje formátovat do 3 úrovní, 4. úroveň se již nečísluje

Úprava vlastního textu práce

Úprava vlastního textu práce by měla obsahovat následující:

Obsah práce se generuje automaticky z nadpisů. Není tedy nutné vypisovat žádné texty, pokud máte správně naformátovaný dokument. Seznam tabulek, obrázků, grafů a diagramů je rovněž generovaný automaticky podle správně naformátovaných titulků u jednotlivých elementů. Seznam použitých zkratek a značek závisí na individuálním použití. Častým způsobem může být např. uvedení zkratky v poznámkách pod čarou. 

Přihlásit se k odběru RSS - vlastní text