Seznam zkratek a značek | Formatovani-dokumentu.cz

Seznam zkratek a značek

Seznam použitých zkratek a značek není povinný. V případě, že práce obsahuje všeobecně známé zkratky, jako je atd., apod., tzn., cca., do seznamu se neuvádějí.