Formátování vlastního textu | Formatovani-dokumentu.cz

Formátování vlastního textu

Vlastní text práce by měl být formátován následovně:

  • rozdělení do číslovaných kapitol a podkapitol;
  • kapitoly Úvod, Závěr a Použitá literatura se nečíslují;
  • v rámci kapitol je text členěn do odstavců;
  • stana s úvodem je první číslovanou stranou;
  • strany se seznamem použité literatury jsou poslední číslované strany;
  • doporučuje se formátovat větší levý okraj dokumentu (3 cm u hřbetu) kvůli následné vazbě práce;
  • text se doporučeje formátovat do 3 úrovní, 4. úroveň se již nečísluje