grafická úprava | Formatovani-dokumentu.cz

grafická úprava

Formátujete seminární práce?

Ano, seminární práce samozřejmě formátujeme také. Nerozlišujeme, o jakou práci se jedná. Můžete se podívat např. do referenčních prací, kde jsou zařazeny ukázky různých druhů prací. Pokud máte tedy zájem o naformátování své seminární práce, nebo případně jenom drobnou pomoc s úpravou, určitě se na nás můžete obrátit. Můžete využít přímo kompletního formátování, nebo nás kontaktovat s individuálním dotazem.

Úprava vlastního textu práce

Úprava vlastního textu práce by měla obsahovat následující:

Obsah práce se generuje automaticky z nadpisů. Není tedy nutné vypisovat žádné texty, pokud máte správně naformátovaný dokument. Seznam tabulek, obrázků, grafů a diagramů je rovněž generovaný automaticky podle správně naformátovaných titulků u jednotlivých elementů. Seznam použitých zkratek a značek závisí na individuálním použití. Častým způsobem může být např. uvedení zkratky v poznámkách pod čarou. 

Grafická úprava bakalářské práce

Pokud máte zájem, aby Vaše bakalářská práce vypadala k světu, je potřeba, aby splňovala následující náležitosti: 

  • konzistentní zarovnání všech nadpisů;
  • generovaný obsah dokumentu spolu s čísly stránek;
  • správně očíslované stránky např. bez úvodního listu;
  • automaticky generovaný seznam obrázků, grafů, tabulek, schemat;
  • seznam literatury citovaný podle příslušné normy;
  • fungující křížové odkazy na použitou literaturu;

 

 

Přihlásit se k odběru RSS - grafická úprava