formální úprava | Formatovani-dokumentu.cz

formální úprava

Úprava vlastního textu práce

Úprava vlastního textu práce by měla obsahovat následující:

Obsah práce se generuje automaticky z nadpisů. Není tedy nutné vypisovat žádné texty, pokud máte správně naformátovaný dokument. Seznam tabulek, obrázků, grafů a diagramů je rovněž generovaný automaticky podle správně naformátovaných titulků u jednotlivých elementů. Seznam použitých zkratek a značek závisí na individuálním použití. Častým způsobem může být např. uvedení zkratky v poznámkách pod čarou. 

Přihlásit se k odběru RSS - formální úprava