Úvodní strana dokumentu | Formatovani-dokumentu.cz

Úvodní strana dokumentu

Na úvodní straně (titulním listu) by měl být uveden název práce, autor, druh a rok vytvoření práce, název instituce (školy), pro kterou je dokument zpracováván.