Univerzita Hradec Králové | Formatovani-dokumentu.cz

Univerzita Hradec Králové

Vývoj aplikace pro Windows Phone 7

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 44

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Celkové hodnocení SZZ: 2, 1, 2

Posudek oponenta práce nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce nebyl dodán.

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 52

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponenta práce:

  • Navržená výsledná známka: výborně
  • Formální stránka: Práce odpovídá metodickým pokynům, je přehledná a dobře strukturovaná. Grafická úprava je velmi dobrá.

Posudek vedoucího práce:

Systém registrace a správy domén

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 106

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: 

  • Navržená výsledná známka: výborně
  • Logická stavba a členění práce: 1
  • Formální úprava a náležitosti práce: 1

Posudek vedoucího práce:

Přihlásit se k odběru RSS - Univerzita Hradec Králové