seznam tabulek | Formatovani-dokumentu.cz

seznam tabulek

Seznam tabulek ve Wordu

Konec bakalářské nebo diplomové práce (obecně kterékoli práce většího rozsahu) částo obsahuje mimo seznamu použité literatury seznam tabulek a seznam obrázků. Psát seznamy ručně by bylo velmi neefektivní, protože moderní kancelářské programy (Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice ...) dokáží vygenerovat seznam automaticky.

Přihlásit se k odběru RSS - seznam tabulek