Závěr bakalářské práce (tipy, rady, návod) | Formatovani-dokumentu.cz

Závěr bakalářské práce (tipy, rady, návod)

Do závěru práce, ať už bakalářské, diplomové nebo disertační, patří specifické části stejně tak jsou části, které se v závěru vyskytovat nemají. Rozsah závěru typicky tvoří jedna až dvě normostrany čistého textu.

V závěru se neobjevuje žádný obrázek, ani číslovaná či jinak zvýrazněná podkapitola. Jediné logické dělení, které se používá, jsou odstavce a to např. 3-5 odstavců celkem. Rozsah textu závěru práce by měl být alespoň na jednu stranu A4.

Uvádění myšlenek jiného autora, nebo doslovných citací by se naopak v závěru práce vyskytovat nemělo. Cizí zdroje mají mít dostatečný prostor v obsahu samotné práce, stejně jako autorovy reakce na ně. 

Obsah návodu

 

Čitelnost závěru bakalářské / diplomové práce

Závěr bývá společně s úvodem práce elementem, který většinou není napsán na první pokus. V kvalitní práci autor zmíněnou pasáž napíše a několikrát zkontroluje a reviduje, rozšíří, případně odmaže nesouvislé části textu. Přirovnání "alfa a omega" k úvodu a závěru práce sedí naprosto přesně. O to více, když si např. posudková komise u státních závěrečných zkoušek (SZZ) stihne přečíst právě úvod a závěr práce. Komise SZZ však není jediným čtenářem práce, ale např. někdo, kdo shání informace ve školní knihovně, se může pomocí úvodu a závěru práce dozvědět, jestli našel správný materiál pro svou potřebu.

 

Obsah závěru

Závěr práce by měl do jisté míry korespondovat s úvodem. Pokud je v úvodu uveden cíl, kterého chce autor v práci dosáhnout, měl by být v závěru stručně shrnutý výsledek práce. Nejedná se však o konkrétní výsledky, prostor k jejich interpretaci je v praktické části práce. Závěr v pár větách shrnuje dosažení stanovených cílů.

Autor při zadání práce čelí problému, který má vyřešit. Snadno se může stát, že během výzkumu přijde na nové skutečnosti, se kterými na začátku nemusel počítat. Proto může právě v závěru uvést jisté odůvodnění, proč a jak v práci postupoval. Samozřejmě se autor nesmí od stanoveného cíle odchýlit úplně.

 

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

 

Další možnosti výzkumu

V konečné pasáži závěru práce mohou být uvedeny myšlenky a nápady, jak by se dala práce rozšířit. Předpokladem je zaměření práce na specifický obor / problematiku. Rozšíření problematiky na větší záběr daného tématu nebo naopak zaměření se na konkrétní přesnější obor výzkumu může být vhodnou doplňující částí závěru. Pokud autor studuje např. bakalářský studijní program, může být zmíněná část správným podkladem pro téma diplomové práce.

 

Co do závěru práce rozhodně patří

  • 1-2 normostrany čistého textu,
  • 3-5 odstavců celkem,
  • slovní shrnutí stanovených cílů práce,
  • návrhy na rozšíření práce nebo pokračování ve výzkumu,
  • čtivý a zajímavý text.

 

Do závěru práce určitě nepatří

  • nadpisy nižších úrovní,
  • obrázky, tabulky, grafy,
  • citáty (zvláště pak doslovné),
  • číselné výsledky.

 

Pozice (umístění) závěru ve struktuře práce

Umístění závěru práce v celém dokumentu je za praktickou částí. Po závěru následují souhrnné části jako je seznam použité literatury, seznam obrázků, seznam zkratek, seznam  grafů, seznam tabulek, přílohy atd.  Závěr práce je označen nadpisem první úrovně

 

Ukázky bakalářských prací

Pokud sháníte konkrétní ukázku, jak takový závěr v bakalářské práci může vypadat, podívejte se přímo na návod s ukázkami bakalářských prací. Každou práci si můžete otevřít a přečíst si její závěr.

 

Ukázka závěru (vzhled)

Následující ukázka slouží pro vizuální představu (je použit text Lorem ipsum) toho, jak má závěr vypadat. Jedná se tedy o text v několika odstavcích a rozsahu 1-2 stran. Naopak se nejedná o shrnutí konkrétních výpočtů z práce. 

Ukázka závěru práce

Ukázky závěru (odkazy na konkrétní texty)

Na konkrétní závěry bakalářských / diplomových prací se můžete podívat např. přes následující odkazy. Jedná se však o práce náhodně nalezené na Internetu, slouží pouze pro názornou ukázku.

Bakalářské práce

 

Diplomové práce

 

Tip: Závěr práce za vás pochopitelně nenapíšeme :-) Ale můžeme vám pomoci s tím, abyste měli práci naformátovanou přesně dle metodických pokynů. Stačí využít služeb formátování prací.

 


Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

Komentáře

15

Prosím, opravte si hrubou chybu v textu. "AutorovY reakce" je správně - a ne "autorovi reakce", jak píšete Vy.
Taková chyba dost kazí dojem z jinak přínosného příspěvku.
Děkuji.

Obrázek uživatele Standa

Děkujeme za upozornění, chyba byla opravena. Odpovědný copywriter bude ihned potrestán :) 

Vcelku pěkná teorie ale praxe tam chybí.
Jiný závěr práce než v anglickém jazyce jste nenašli ?

Obrázek uživatele Martina

:) to není angličtina ... Jedná se o Lorem Ipsum, což je text určený pro ukázky. Jde spíš o to, aby do závěru nikdo nepsal např. citace nebo odrážky. Samozřejmě by na takovou věc měl upozornit vedoucí práce, ale tak je lepší problémům předcházet.

Doporučuji se podívat na ukázky bakalářských prací u nás v návodech.

Ukázka závěru je žert nebo mě má opravdu inspirovat text který je psán hádám že v latině? zbytek článku užitečný, ale hledal jsem jakými konkrétními frázemi začít závěr a když zascrolluji tak na mě vyběhne výše zmíněná záležitost.

Obrázek uživatele Standa

Nejedná se o latinu, ale lorem ipsum. Hlavní myšlenkou článku je to, aby se autoři vyvarovali praktik, jako je dávat do závěru obrázky, grafy, tabulky s výsledky, odkazy na zdroje literatury apod. Pro ukázku konkrétních závěrů doporučuji podívat se na již vypracované práce (odkaz je také v článku).

Moc nechápu, proč v celkem rozumně shrnutých instrukcích o tom, jak psát závěr píšete, že do závěru práce nepatří nadpisy nižších úrovní, což je pravda a potom uvedete dole ukázky vzorových prací a mezi nimi je práce "Analýza významu textových zpráv" Aleše Jandy, která má závěr nepochopitelně členěný na "milion" podkapitol. Tak tomu teda fakt nerozumím. :-)
Katka P.

Obrázek uživatele Tom

Důvod je jednoduchý - ty práce jsme nepsali :-) Každopádně díky za info, radši matoucí práci odstraním. 

To mi bylo jasné. Jen mě překvapilo, že jste si je ani nepřečetli. :-)

Obrázek uživatele Tom

Hned dám tomu lajdákovi přes prsty :D

:-D

Ukázková práce s názvem "Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin" není k dohledání.

Obrázek uživatele Tom

Děkujeme za podnět - občas ty práce někdo z webu smaže, takže přestane být odkaz funkční.

Zkuste si na internetu najít, co je Lorem Ipsum, třeba pak nebudete kritizovat.

Obrázek uživatele Tom

Souhlasím - Lorem Ipsum má svůj účel a zde ho korektně plní :-)