Česká zemědělská univerzita v Praze | Formatovani-dokumentu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zkratka: 
ČZU

Metodické pokyny pro BP/DP

Požadavky pro předkládání bakalářských prací
Fakulta / obor: ČZU: Technická fakulta
Doporučení pro zpracování závěrečné kvalifikační práce vysokoškolského studia