Univerzita Hradec Králové | Formatovani-dokumentu.cz

Univerzita Hradec Králové

Zkratka: 
UHK

Metodické pokyny pro BP/DP

Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací
Fakulta / obor: UHK: Filozofická fakulta
Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové
Fakulta / obor: UHK: Pedagogická fakulta
Pravidla zadání závěrečné práce a jejího vypracování