bakalářská práce | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 2

bakalářská práce

Možnosti školního zařazení dítěte s poruchou autistického spektra

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 62

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Cestování rodin s dětmi – nabídka a analýza internetových stránek

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 75

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

 

Grafická úprava bakalářské práce

Pokud máte zájem, aby Vaše bakalářská práce vypadala k světu, je potřeba, aby splňovala následující náležitosti: 

  • konzistentní zarovnání všech nadpisů;
  • generovaný obsah dokumentu spolu s čísly stránek;
  • správně očíslované stránky např. bez úvodního listu;
  • automaticky generovaný seznam obrázků, grafů, tabulek, schemat;
  • seznam literatury citovaný podle příslušné normy;
  • fungující křížové odkazy na použitou literaturu;

 

 

Úprava bakalářské práce

Bakalářská práce může být jedním z prvních dokumentů, které člověk na vysoké škole nechává tisknout a svázat. Je proto vhodné mít obsah práce správně naformátovaný, protože celkové hodnocení tvoří právě kombinace kvality textu a kvality formátování.

Pokud ještě nemáte zkušenosti s úpravou vlastní bakalářské práce, pomůžeme Vám s naformátováním obsahu, abyste se plně mohli věnovat psaní textu. Příkladem Vám mohou být referenční práce našich spokojených zákazníků.

Vývoj aplikace pro Windows Phone 7

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 44

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Celkové hodnocení SZZ: 2, 1, 2

Posudek oponenta práce nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce nebyl dodán.

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 52

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponenta práce:

  • Navržená výsledná známka: výborně
  • Formální stránka: Práce odpovídá metodickým pokynům, je přehledná a dobře strukturovaná. Grafická úprava je velmi dobrá.

Posudek vedoucího práce:

Jaké práce (dokumenty) formátujete?

Zabýváme se formátováním dokumentů jako jsou bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, ročníkové práce, absolventské práce, seminární práce, obchodní dokumenty, smlouvy a jiné. Pokud si nejste jistí, jestli Váš dokument spadá do našeho portfolia služeb, neváhejte se zeptat. Budeme se Vám snažit nabídnout to nejlepší možné řešení, které Vám bude plně vyhovovat a nejlépe splňovat Vaše požadavky.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - bakalářská práce