Referenční práce | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 4

Referenční práce

Autor každé práce, která je zde zveřejněna jako ukázková, předem souhlasil s jejím zveřejněním. Tento krok je dobrovolný, takže není třeba se obávat toho, že bychom práci bez dovolení někde zveřejnili. Navíc jsou vymazány jména, příjmení, apod.

Tímto děkujeme všem stávajícím zákazníkům, kteří souhlasili s uveřejněním jejich práce pro ukázku.

Vývoj aplikace pro Windows Phone 7

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 44

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Celkové hodnocení SZZ: 2, 1, 2

Posudek oponenta práce nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce nebyl dodán.

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Obchod s elektřinou a plynem v České republice

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 51

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek vedoucího práce:

 • Navržený klasifikační stupeň: výborně
 • logická stavba práce: nadprůměrná
 • práce s českou literaturou včetně citací: nadprůměrná
 • formální úprava práce (text, grafy, tabulky): nadprůměrná
 • stylistická úroveň: nadprůměrná

Posudek oponenta nebyl dodán.

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 52

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponenta práce:

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Formální stránka: Práce odpovídá metodickým pokynům, je přehledná a dobře strukturovaná. Grafická úprava je velmi dobrá.

Posudek vedoucího práce:

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Formální stránka: Text práce je přehledný a grafická úprava je velmi dobrá. 
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Systém registrace a správy domén

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 106

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: 

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Logická stavba a členění práce: 1
 • Formální úprava a náležitosti práce: 1

Posudek vedoucího práce:

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Logická stavba a členění práce: 1
 • Formální úprava a náležitosti práce: 2
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Stránky