Referenční práce

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 52

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponenta práce:

  • Navržená výsledná známka: výborně
  • Formální stránka: Práce odpovídá metodickým pokynům, je přehledná a dobře strukturovaná. Grafická úprava je velmi dobrá.

Posudek vedoucího práce:

  • Navržená výsledná známka: výborně
  • Formální stránka: Text práce je přehledný a grafická úprava je velmi dobrá. 
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Systém registrace a správy domén

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 106

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: 

  • Navržená výsledná známka: výborně
  • Logická stavba a členění práce: 1
  • Formální úprava a náležitosti práce: 1

Posudek vedoucího práce:

  • Navržená výsledná známka: výborně
  • Logická stavba a členění práce: 1
  • Formální úprava a náležitosti práce: 2
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Stránky