Referenční práce | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 4

Referenční práce

Obchod s elektřinou a plynem v České republice

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 51

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek vedoucího práce:

 • Navržený klasifikační stupeň: výborně
 • logická stavba práce: nadprůměrná
 • práce s českou literaturou včetně citací: nadprůměrná
 • formální úprava práce (text, grafy, tabulky): nadprůměrná
 • stylistická úroveň: nadprůměrná

Posudek oponenta nebyl dodán.

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 52

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponenta práce:

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Formální stránka: Práce odpovídá metodickým pokynům, je přehledná a dobře strukturovaná. Grafická úprava je velmi dobrá.

Posudek vedoucího práce:

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Formální stránka: Text práce je přehledný a grafická úprava je velmi dobrá. 
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Systém registrace a správy domén

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 106

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: 

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Logická stavba a členění práce: 1
 • Formální úprava a náležitosti práce: 1

Posudek vedoucího práce:

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Logická stavba a členění práce: 1
 • Formální úprava a náležitosti práce: 2
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Stránky