referenční práce | Formatovani-dokumentu.cz

referenční práce

Kritický rok 1956 pro východní komunistickou Evropu

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 70

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Grafická úprava textu a dodržení formálních náležitostí: 2 (bez bližšího vysvětlení)

Zpětná vazba po objednávce:

Rada bezpečnosti OSN a možnosti řešení konfliktů v rámci Systému kolektivní bezpečnosti

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 83

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Zpětná vazba po objednávce:

Izraelsko-palestinský konfikt po roce 2000

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 89

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponentky práce:

 • Grafická úprava textu a dodržení formálních náležitostí: 1.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Život v dětském domově se školou v Načeradci

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 74

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Implementace grantového projektu do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Typ: Závěrečná práce

Počet stran: 28

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce:

 • zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce:

 • zatím nebyl dodán

Marketingové on-line služby

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 94

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Privatizace v ČR v komparaci se Slovenskem

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 63

Tarif formátování práce: zrychlené formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Možnosti školního zařazení dítěte s poruchou autistického spektra

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 62

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ročníková práce - Slezské předměstí v Hradci Králové

Typ práce: Ročníková práce

Počet stran: 33

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Odborná maturitní práce - Architektonické řešení bazénových staveb

Typ: Maturitní práce

Počet stran: 62

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Cestování rodin s dětmi – nabídka a analýza internetových stránek

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 75

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

 

Ošetřovatelský proces u nemocného s cévní mozkovou příhodou

Typ: Absolventská práce

Počet stran: 72

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce:

 • Absolvenstká práce doporučena k obhajobě.
 • Návrh klasifikace - velmi dobře.

Posudek vedoucího práce:

 • Absolventská práce doporučena k obhajobě.
 • Návrh klasifikace - velmi dobře.

Vývoj aplikace pro Windows Phone 7

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 44

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Celkové hodnocení SZZ: 2, 1, 2

Posudek oponenta práce nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce nebyl dodán.

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 52

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponenta práce:

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Formální stránka: Práce odpovídá metodickým pokynům, je přehledná a dobře strukturovaná. Grafická úprava je velmi dobrá.

Posudek vedoucího práce:

Systém registrace a správy domén

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 106

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: 

 • Navržená výsledná známka: výborně
 • Logická stavba a členění práce: 1
 • Formální úprava a náležitosti práce: 1

Posudek vedoucího práce:

Přihlásit se k odběru RSS - referenční práce