Maturitní práce | Formatovani-dokumentu.cz

Maturitní práce

Mnohé střední školy ukončují studium maturitní prací. Práce může v mnoha ohledech připomínat bakalářskou práci. Často však bývá menšího rozsahu. Typicky bakalářskou práci tvoří 50 stran normovaného textu, resp. diplomovou práci 80 stran. Proto může být stanovený rozsah maturitní práce např. okolo 30ti stránek. I vypisovaná témata mohou být jednoduššího charakteru, který odpovídá předmětům studovaným na střední škole. Studenti, kteří mají povinnost ukončit střední školu maturitní závěrečnou prací mají s psaním práce starosti. Jedná se však o vhodnou přípravu jak na vysokou školu tak na psaní jiných rozsáhlejších textů.

Co se ale nemění, to jsou standardní metodické pokyny, jak takovou práci formátovat. Doporučujeme se tedy podívat na různé návody, které jsme pro Vás připravili. Asi nejdůležitějším je přímo návod na bakalářkou práci, kde si akorát zaměníte slovo "bakalářská" za "maturitní" a můžete bez problémů práci tvořit.

Tip: Chcete si být jistí, že máte svou práci naformátovanou správně? Využijte služeb formátování prací a my se o vaši práci postaráme.

Obsah návodu

 

Rozdíly maturitní vs. bakalářské / diplomové práce

 • Nemusí být zaměřena na tak odborné téma;
 • Typicky kratší rozsah (např. 30 stránek);
 • Delší termíny odevzdávání. Vysoké školy často chtějí mít závěrečné práce hotové s předstihem;
 • Nemusí ji hodnotit vedoucí práce a oponent, jak tomu bývá u BP / DP;
 • Odměnou nebude titul, ale např. maturitní vysvědčení nebo výuční list;
 • Ve většině případů není nutná pevná vazba, ale stačí např. vazba kroužková;
 • Počet výtisků nemusí být veliký. Často se jedná pouze o jeden výtisk;

Společné rysy maturitních a ostatních závěrečných prací

 • Obsahuje titulní stránku, prohlášení, poděkování;
 • Obsahuje generovaný obsah práce;
 • Začíná úvodem a končí závěrem;
 • Vlastní text začíná teoretickou částí a pokračuje praktickou částí;
 • Práce obsahuje seznam literatury, resp. i seznam tabulek, obrázků a grafů;

Nejčastější chyby při psaní maturitní práce

 • Studenti nedbají na správné citování zdrojů literatury. Nelze pouze do seznamu literatury vložit pár odkazů, zvláště pak ne na katalogy typu Wikipedia;
 • Často pro splnění počtu stran studenti vkládají velké množství obrázků o co největší velikosti. Obrázky ani kolikrát nejsou v práci potřeba. V některých případech se pouze opírají o téma, ale nemají v maturitní práci žádný přínos.

Užitečné návody pro tvorbu maturitní / bakalářské či jiné práce

Maturitní práce v referencích

Dokonce i někteří studenti středních škol si nechali svou maturitní práci naformátovat. Na konkrétní ukázky se můžete podívat v referencích

 

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA