Anotace bakalářské práce (tipy, rady, ukázky) | Formatovani-dokumentu.cz

Anotace bakalářské práce (tipy, rady, ukázky)

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami v rozsahu např. pěti až deseti řádků, text by měl být stručný a věcný. Zpravidla taktéž obsahuje bibliografickou citaci práce. V případě českých prací se uvádí anotace jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce. Obě části jsou uvedeny na jediném listu následujícím po čestném prohlášení. Pro anotaci, resp. její jazykovou kopii, bývá vyhrazen samostatný list, není to však pravidlem.

POZOR!!!! Nepleťte si anotaci s abstraktem – to je častá chyba.

Abstrakt má svá pravidla - např. neobsahuje klíčová slova a je delší co do počtu slov. Abstrakt popisuje způsob řešení dané problematiky, použité metody výzkumu. Zde si můžete přečíst samostatný návod, jak abstrakt napsat.

 

Obsah článku:

 

Účel anotace bakalářské práce

Primárním účelem anotace je vytvořit text, který bude dostatečným shrnutím pro fulltextové vyhledávání v odborných katalozích. Nemusí to být pravidlem bakalářských prací, ale u diplomových a odbornějších prací se již počítá se zařazením do katalogu, který anglickou anotaci vyžaduje právě pro snadnější orientaci. 

Klíčová slova

Součástí stránky s anotací, i když to není vždy nutnou podmínkou, mohou být klíčová slova celé práce. A to jak v českém jazyce, tak anglickém ekvivalentu. Jak anotace, tak klíčová slova, jsou v obou jazycích uvedena zvýrazněným nečíslovaným nadpisem. Anotaci tvoří věty v jediném odstavci. Klíčová slova pak pouhý výčet slov v jediném řádku oddělený čárkami. Klíčová slova by měla být seřazena dle abecedy v obou jazykových verzích.

 

Co do anotace patří

 • shrnutí probírané problematiky,
 • přibližně 5-10 řádků textu,
 • souvislý text tvořený větami,
 • česká i anglická verze textu,
 • klíčová slova práce (nepovinně),
 • zvýrazněný nečíslovaný nadpis "Anotace".

POZOR - anglický překlad slovního spojení klíčová slova se píše KEYWORDS, v 80 % prací je chybně uvedeno Key words.

 

Co do anotace nepatří

 • obrázky,
 • citace,
 • více odstavců.


Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

 

Umístění anotace

Dle většiny metodických pokynů škol se anotace ve struktuře práce nachází hned za čestným prohlášením. Stránka tedy navazuje na úvodní část celé práce, přičemž také není číslována. Konkrétní formátování anotace často závisí na metodických pokynech, které stanovují přesný vzhled anotace. Samozřejmě může vysoká škola zvolit benevolentní přístup k formátu anotace, ale pro celistvost všech prací je vhodné použít aspoň podobný formát jako v nějaké ukázkové práci. 

 

Tip na formátování

Anotaci za vás sice nenapíšeme, ale můžeme zajistit, aby nejen anotace, ale i zbytek práce vypadal korektně a splňoval požadavky vyplývající z metodických pokynů. Objednejte si formátování práce a ušetříte si tak mnoho starostí s formátováním.

Objednat formátování práce

 

Ukázka vzhledu anotace

Ukázka textu anotace č. 1

Anotace

Bakalářská práce se zaměřuje na metody výpočtu osvětlení v 3D scéně pomocí osvětlovacích modelů používaných v počítačové grafice. V práci jsou popsány vybrané osvětlovací modely pro výpočet difúzního a zrcadlového odrazu na povrchu těles. Modely jsou implementovány s využitím moderních prostředků pro programování grafických karet - shaderových programů. Pomocí navržené metodiky pro vzájemné srovnání modelů a vytvořené aplikace jsou implementované osvětlovací modely otestovány a porovnány s reálnou scénou.

Annotation

Title: Lighting models in computer graphics
This bachelor’s thesis focuses on methods of computing the lighting in a 3D scene using lighting models used in computer graphics. The work describes selected models, which calculate diffuse and mirror reflections on solid surfaces. The models are implemented using shader’s programs, modern means for programming graphics cards. Models are tested and compared with the real scene using the proposed methodology for the comparison and implemented application.

Nechte si práci naformátovat

 • zpracování dle metodických pokynů
 • expresní vyhotovení
 • zpětná vazba nalezených chyb
 • kontrola plagiátů
 • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

Ukázka textu anotace č. 2

Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na možnosti registrace a správy domén spolu s příslušnými hostingovými službami. V práci jsou vybrány postupy pro práci s doménami z pohledu registrátora domén. Postupy jsou následně implementovány v rámci systému starajícího se o automatickou práci s nabízenými službami. Z portfolia služeb jsou implementovány registrace domén, objednání hostingů, konfigurace virtuálních serverů a doplňkové služby.

Annotation

Title: Domain Name Registration and Management System
The Diploma Thesis is focused on a domain registration, domain management and related hosting services. It describes domain management methods from the registrar point of view. Methods are implemented as a part of automatic system. Implementation includes domain registration, hosting ordering, virtual private server configuration and additional services ordering.

Ukázka textu anotace č. 3

Anotace

Diplomová práce se zabývá marketingovými on-line službami. Zaměřuje se na jejich charakteristiku včetně výhod a nevýhod spojených s jejich užíváním a na návrh obecného modelu fungování. Komparace marketingových on-line služeb vybraných firem je součástí diplomové práce.

Klíčová slova

AdWords, Google Analytics, Internet, marketing, PPC, reklama, SEO

Annotation

Title: Online marketing services
This thesis deals with marketing online services. It focuses on their characteristics including advantages and disadvantages associated with their use and it focuses on the proposal for a general functioning model. Comparison of online marketing services of selected companies is the component of this thesis.

Keywords

Advertisement, AdWords, Google Analytics, Internet, marketing, PPC, SEO

 

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

 

Pomohl Vám tento návod?

Pomozte i Vy tomuto webu, zabere to jen chvilku. Stačí sdílet odkaz tohoto návodu nebo přímo http://formatovani-dokumentu.cz na Facebooku, nebo na školním fóru. Můžete použít i Facebook Likebox. Děkujeme, pomoci si velmi vážíme.

Komentáře

5

V ukázce anotace jsem fakt čekal něco jiného než Lorem Ipsum...
Moc mi to nepomohlo :D

Obrázek uživatele Standa

Jednalo se o ukázku vzhledu. Každá práce má totiž jinou anotaci, ale podobný vzhled. Každopádně byly doplněny i tři ukázky anotací (text). Tak to snad do budocuna bude lepší :) Díky za připomínku.

Dobry den, v tomto návodu pišete, ze anotace "taktéž obsahuje bibliografickou citaci práce", co to, prosím, přesně znamená? Odkaz na použitou citační normu a způsob citování...treba? Díky za vysvětlení.

V ukázkách anotací to tedy asi žádná neobsahuje...

Obrázek uživatele Tom

Ve výše uvedené ukázce není, to je pravda. Důvodem je to, že pouze některé školy takovou citaci vyžadují. Pokud škola používá ISO 690 (nejčastější varianta), tak bude vyžadovat právě tuto normu. Prakticky v ní publikace odkazuje na sebe sama.