Abstrakt (pravidla, návod, tipy) | Formatovani-dokumentu.cz

Abstrakt (pravidla, návod, tipy)

Nedílnou součástí bakalářské / diplomové práce je i její abstrakt. Jak napsat takový abstrakt si popíšeme v následujících pár odstavcích. Abstrakt obdobně jako anotace slouží čtenáři pro získání stručného přehledu o obsahu práce. Abstrakt je však rozsáhlejší - při dodržení normy ČSN ISO 214 by měl obsahovat až 500 slov u BP / DP. V případě článků nebo částí práce by se mělo jednat o 250 slov a u krátkých zpráv pouze o 100 slov. 

Tip: Naformátování a korektní umístění abstraktu je součástí služby formátování prací. Ulehčete si starosti a nechte si svou práci naformátovat.

 

OBSAH NÁVODU

 • Účel abstraktu;
 • Umístění abstraktu v textu;
 • Vlastnosti abstraktu;
 • Rozdíly abstraktu oproti anotaci;
 • Jak abstrakt napsat;
 • Tipy na závěr.

 

Účel abstraktu

V obou případech (anotace i abstrakt) slouží texty i pro strojové zpracování, často se tyto části práce indexují ve vyhledávačích (použito např. při vyhledávání odborných prací v knihovně). 

 

Umístění abstraktu v textu

Nejčastěji bývá abstrakt umístěn na začátku textu práce. Mělo by se jednat o samostatnou stránku s titulkem "Abstrakt" a textem stejného formátu, jako zbytek práce (řádkování 1.5, zarovnání do bloku). Nadpis obdobně jako anotace a další úvodní části není číslován.

 

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

 

Vlastnosti abstraktu

 • abstrakt je delšího rozsahu (BP a DP 500 slov, části práce 250 slov a články 100 slov),
 • píše se na samostatnou stránku,
 • obsahuje nečíslovaný nadpis "Abstrakt",
 • měl by být umístěn na začátku práce,
 • neobsahuje klíčová slova.

 

Rozdíly abstraktu oproti anotaci

 • abstrakt je delšího rozsahu než anotace,
 • neobsahuje klíčová slova (ty patří do anotace).

 

Jak abstrakt napsat?

Pokud nemáte krev spisovatele v žilách, asi těžko napíšete abstrakt ke své práci jen tak. Skvělou pomůckou ale mohou být jednoduché otázky, které stačí zodpovědět a následně sloučit do jednoho či více odstavců. Otázky mohou znít následovně:

 • Čím se v textu práce zabýváte (jakým problémem)?
 • Jaké metody jste použili na zjištění / výzkum / řešení problému?
 • Jakých výsledků jste dosáhli?

Odpovězte ve třech větách na každou z daných otázek a už máte velkou část abstraktu hotovou. Následně je vhodné si vzít k ruce zadání bakalářské / diplomové práce a porovnat ho s uvedeným textem. Osnova zadání by měla korespondovat s právě vytvořeným abstraktem.

 

Nechte si práci naformátovat

 • zpracování dle metodických pokynů
 • expresní vyhotovení
 • zpětná vazba nalezených chyb
 • kontrola plagiátů
 • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

 

Pár tipů na závěr

 • Pokud máte abstrakt napsaný, pečlivě si ho několikrát přečtěte. A to nejen v jednu chvíli, ale např. i další den nebo týden. Abstrakt a anotace jsou části práce, které čtou např. členové komise, když práci obhajujete. Není tedy vhodné v nich mít chyby;
 • Najděte si někoho, kdo není zcela z Vašeho oboru, aby si abstrakt přečetl. Zeptejte se ho pak, zda mu bez problémů rozumí;
 • Ujistěte se, že abstrakt koresponduje se zadáním práce.

 

Tip pro studenty


Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2650 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA