Poděkování v bakalářské práci + ukázky | Formatovani-dokumentu.cz

Poděkování v bakalářské práci + ukázky

Poděkování bývá často součástí bakalářských a diplomových prací. Jedná se o zdvořilostní odstavec tvořený zpravidla dvěma až třemi řádky textu. Do zmíněného poděkování může být uveden vděk za spolupráci s vedoucím bakalářské / diplomové práce. Pokud autor práce zároveň spolupracoval s nějakou firmou, která mu poskytla podklady nebo umožnila výzkum, může být v poděkování uvedena také.

Pozice poděkování v bakalářské práci se nachází za titulním listem a za prohlášením. Jedná se tedy o třetí stranu, přičemž celá strana je vyhrazena právě pro poděkování. Ihned za poděkováním se tedy vkládá konec strany. Nejčastěji za poděkováním následuje anotace, také na samostatném listu.  

Tip: Poděkování za vás sice napsat nemůžeme, ale můžeme vám pomoci s formátováním celé práce. Ušetřete si starosti a nechte si práci naformátovat.

Formát poděkování zahrnuje jednoduchý nadpis "Poděkování", který není zahrnut do generovaného obsahu. Často se tedy jedná o tučný text s písmem např. o 2 body větším, než je normální text práce. Stejně jako samotný text práce, je i poděkování napsáno s řádkováním 1.5 řádku. Ihned po nadpisu "poděkování" následují 2-3 řádky souvislého textu, nejlépe zarovnaného do bloku. Datum, jméno ani podpis není vhodné uvádět, protože jsou všechny náležitosti uvedeny jinde v dokumentu. Jméno osoby, které chceme poděkovat se uvádí s plným výčtem titulů náležících např. vedoucímu práce.

Přestože se poděkování uvádí ve většině bakalářských / diplomových prací, nejedná se o nic povinného. Poděkování je pouze zdvořilostní stranou. Zároveň se jedná o správné místo, kde by případná zmínka o vděčnosti měla být uvedena. Rozhodně tedy do závěru práce text poděkování nepatří.

 

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

 

Výčtem bodů by se tedy dalo poděkování shrnout:

 • třetí strana bakalářské práce - ihned za prohlášením,
 • 2 - 3 řádky textu,
 • jednoduchý nadpis - tučný, o 2 body větší než normální text,
 • řádkování 1.5,
 • samostatný list určený pouze pro poděkování,
 • jméno vedoucího práce i se všemi náležícími tituly,
 • zarovnání do bloku,
 • nepovinná součást práce, ale jedná se o zdvořilost.

Naopak seznam věcí, které do poděkování nepatří - nehodí se:

 • zmínka o rodinných příslušnících,
 • rozsáhlý text,
 • nevhodná pozice ve struktuře práce,
 • nepatří do generovaného obsahu práce.

 

Nechte si práci naformátovat

 • zpracování dle metodických pokynů
 • expresní vyhotovení
 • zpětná vazba nalezených chyb
 • kontrola plagiátů
 • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

 

Pro jasnou představu mohou posloužit následující ukázky poděkování:

Poděkování

Děkuji Ing. Xxxx Yyyy za pomoc při vedení bakalářské práce. Mé poděkováni patři též Zzzzzzzzz za spolupráci při získávání údajů pro výzkumnou část práce.

 

Poděkování

Rád bych poděkoval  JUDr. Xxxxx Yyyyyyy za cenné rady, věcné připomínky a vstřícnost při konzultacích a vypracování bakalářské práce.

 

Poděkování

Chtěl bych poděkovat své vedoucí bakalářské práce PhDr. Xxxxx Yyyyyyyy, Ph.D. za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

 

Poděkování

Chtěl bych poděkovat panu PhDr. Xxxxx Yyyyyy, PhD. za odborné vedení práce a cenné rady, které mi pomohly tuto práci zkompletovat.

 

Poděkování

Mé poděkování patří Mgr. Xxxxx Yyyyyy za odborné vedení, trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování bakalářské práce věnovala.

 

Poděkování

Chtěla bych poděkovat PhDr. Xxxxxxx Yyyyyyy za vedení mé bakalářské prácecenné rady a odborný dohled. Děkuji také PhDr. Xxxxx Yyyyy za pomoc při gramatické kontrole práce.

 

Ukázky bakalářských prací

Pokud sháníte ukázku, jak taková bakalářská práce může vypadat, podívejte se přímo na návod s ukázkami bakalářských prací.

 


Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2650 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA