Referenční práce | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 3

Referenční práce

Privatizace v ČR v komparaci se Slovenskem

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 63

Tarif formátování práce: zrychlené formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Faktory ovlivňující volbu učebního oboru na ISŠŽ

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 59

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Dvoukomorové parlamenty v německy mluvících zemích (komparace)

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 55

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek vedoucího práce: GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU A DODRŽENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - VÝBORNĚ

Posudek oponenta práce: GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU A DODRŽENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - VÝBORNĚ

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Všeobecná sportovní příprava formou míčových her pro děti věkové kategorie 6 - 10 let

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 84

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Možnosti školního zařazení dítěte s poruchou autistického spektra

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 62

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Ročníková práce - Slezské předměstí v Hradci Králové

Typ práce: Ročníková práce

Počet stran: 33

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Odborná maturitní práce - Architektonické řešení bazénových staveb

Typ: Maturitní práce

Počet stran: 62

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Cestování rodin s dětmi – nabídka a analýza internetových stránek

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 75

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

 

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Ošetřovatelský proces u nemocného s cévní mozkovou příhodou

Typ: Absolventská práce

Počet stran: 72

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce:

  • Absolvenstká práce doporučena k obhajobě.
  • Návrh klasifikace - velmi dobře.

Posudek vedoucího práce:

  • Absolventská práce doporučena k obhajobě.
  • Návrh klasifikace - velmi dobře.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Vývoj aplikace pro Windows Phone 7

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 44

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Celkové hodnocení SZZ: 2, 1, 2

Posudek oponenta práce nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce nebyl dodán.

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Stránky