Referenční práce | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 3

Referenční práce

Autor každé práce, která je zde zveřejněna jako ukázková, předem souhlasil s jejím zveřejněním. Tento krok je dobrovolný, takže není třeba se obávat toho, že bychom práci bez dovolení někde zveřejnili. Navíc jsou vymazány jména, příjmení, apod.

Tímto děkujeme všem stávajícím zákazníkům, kteří souhlasili s uveřejněním jejich práce pro ukázku.

Marketingové on-line služby

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 94

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Privatizace v ČR v komparaci se Slovenskem

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 63

Tarif formátování práce: zrychlené formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Faktory ovlivňující volbu učebního oboru na ISŠŽ

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 59

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Dvoukomorové parlamenty v německy mluvících zemích (komparace)

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 55

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek vedoucího práce: GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU A DODRŽENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - VÝBORNĚ

Posudek oponenta práce: GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU A DODRŽENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - VÝBORNĚ

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Všeobecná sportovní příprava formou míčových her pro děti věkové kategorie 6 - 10 let

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 84

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Možnosti školního zařazení dítěte s poruchou autistického spektra

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 62

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Ročníková práce - Slezské předměstí v Hradci Králové

Typ práce: Ročníková práce

Počet stran: 33

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Odborná maturitní práce - Architektonické řešení bazénových staveb

Typ: Maturitní práce

Počet stran: 62

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Cestování rodin s dětmi – nabídka a analýza internetových stránek

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 75

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce: zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce: zatím nebyl dodán

 

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Ošetřovatelský proces u nemocného s cévní mozkovou příhodou

Typ: Absolventská práce

Počet stran: 72

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce:

  • Absolvenstká práce doporučena k obhajobě.
  • Návrh klasifikace - velmi dobře.

Posudek vedoucího práce:

  • Absolventská práce doporučena k obhajobě.
  • Návrh klasifikace - velmi dobře.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Stránky