Referenční práce | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 2

Referenční práce

Autor každé práce, která je zde zveřejněna jako ukázková, předem souhlasil s jejím zveřejněním. Tento krok je dobrovolný, takže není třeba se obávat toho, že bychom práci bez dovolení někde zveřejnili. Navíc jsou vymazány jména, příjmení, apod.

Tímto děkujeme všem stávajícím zákazníkům, kteří souhlasili s uveřejněním jejich práce pro ukázku.

Analýza a návrh řešení jak motivovat zaměstnance k lepšímu výsledku auditu

Typ: Absolventská práce

Počet stran: 46

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Izraelsko-palestinský konfikt po roce 2000

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 89

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponentky práce:

 • Grafická úprava textu a dodržení formálních náležitostí: 1.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Laserové tiskárny

Typ: Seminární práce

Počet stran: 16

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Hodnocení formální úpravy: 95%.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Kreative Arbeit mit Raptexten im DaF-Unterricht unter besonderer Berücksichtigung von Wortschatzarbeit

Typ: Diplomová práce

Počet stran: 130

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Západočeský lázeňský trojúhelník

Typ: Maturitní práce

Počet stran: 18

Tarif formátování práce: Zrychlené formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Život v dětském domově se školou v Načeradci

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 74

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Implementace grantového projektu do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Typ: Závěrečná práce

Počet stran: 28

Tarif formátování práce: Normální formátování

Posudek oponenta práce:

 • zatím nebyl dodán

Posudek vedoucího práce:

 • zatím nebyl dodán
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Internet jako součást volnočasových aktivit žáků základní školy

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 74

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek oponenta práce:

 • Zatím nebyl dodán.

Posudek vedoucího práce:

 • Zatím nebyl dodán.
Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Boj s terorismem a radikalizací v EU

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 52

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Ukázka zpracovávaného dokumentu: 

Stránky