Dvoukomorové parlamenty v německy mluvících zemích (komparace) | Formatovani-dokumentu.cz

Dvoukomorové parlamenty v německy mluvících zemích (komparace)

Typ: Bakalářská práce

Počet stran: 55

Tarif formátování práce: Expresní formátování

Posudek vedoucího práce: GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU A DODRŽENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - VÝBORNĚ

Posudek oponenta práce: GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU A DODRŽENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - VÝBORNĚ

Ukázka zpracovávaného dokumentu: