Řádkování Word (návod na 1 minutu) | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 1

Řádkování Word (návod na 1 minutu)

Nastavit řádkování ve Wordu je velmi jednoduché. Stačí vědět, kde se konkrétní nastavení schovává. Níže jsou popsány dva postupy, jak nastavit řádkování ve Wordu. První postup bude vhodný pro rychlou úpravu řádkování např. v dopise a druhý postup je vhodný např. při psaní bakalářské / diplomové práce (či obdobného delšího textu). Celý návod je jednoduchý, takže po jeho přečtení dokážete během chvilky nastavit požadovanou velikost řádkování (typicky 1.5). 

Proč se řádkování 1.5 nastavuje?

Často je požadavek na řádkování uveden v metodických pokynech školy. Důvodem je lepší čitelnost dlouhého textu. Často i normy uvádějí 30 řádků na jednu stránku. Kdyby tedy na stránce byl pouze text (bez nadpisů, obrázků, poznámek pod čarou, ...), tak byste měli dostat právě 30 řádků textu na jednu stránku. Záleží však i na nastavení okrajů stránek.

Tip: Správné nastavení řádkování je součástí služby formátování prací. Ulehčete si starosti a nechte si svou práci naformátovat.

1) Práce s napsaným textem

Nyní už tedy k samotnému návodu. Jako předpoklad bude samozřejmě nějaký již napsaný text. Pro ukázku jsme použili náhodně vygenerovaný text (níže na obrázku).

Řádkování Word - text k naformátování

2) Změna odstavce

Označte myší odstavec, u kterého chcete upravit řádkování. Můžete samozřejmě označit i více odstavců dle libosti. Pak pravým tlačítkem myši klikněte někam do modře označené oblasti. Zobrazí se Vám kontextová nabídka, kde vyberte "Odstavec..."

Řádkování Word - nastavení formátu odstavce


Nechte si práci naformátovat

  • zpracování dle metodických pokynů
  • expresní vyhotovení
  • zpětná vazba nalezených chyb
  • kontrola plagiátů
  • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

3) Nastavení řádkování v dialogovém okně

Zobrazí se dialogové okno, kde už je volba řádkování dostupná. Stačí tedy vybrat požadované řádkování ze seznamu a potvrdit tlačítkem OK.

Řádkování Word - výběr řádkování z možností

4) Porovnání normálního řádkování a řádkování 1.5

Na obrázku níže můžete vidět rozdíl v rozestupech řádků u odstavců, které mají nastaveno řádkování 1.5 a odstavec níže normální řádkování (1).

Řádkování Word - rozdíl řádkování 1 a 1.5

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

Aby nebylo nutné vybírat všechny odstavce v celé práci, můžete upravit řádkování hromadně. Stačí upravit styl, který zrovna používáte. 

1) Výběr stylu pro úpravu

V horním pásu s možnostmi klikněte na malou šipku v pravém spodním rohu u stylů. Po levé straně Wordu se Vám zobrazí panel se seznamem stylů. Nás bude zajímat styl Normální, protože ten má vliv na celý dokument. Stačí tedy u něho upravit řádkování a projeví se všude. Kdybyste naopak chtěli nastavit řádkování pouze u vybraných stylů, samozřejmě to lze nastavit také.

Řádkování Word - zobrazení stylů

2) Nastavení stylu

Hned vedle názvu stylu je napravo šipka, kde se skrývá kontextová nabídka. Vyberte položku Změnit...

Řádkování Word - změna stylu Normální

3) Okno úpravy stylu

Oproti prvnímu návodu nás čeká jeden mezikrok - dialogové okno s úpravou stylu. V oknu budeme potřebovat v nastavení Formátu vybrat položku Odstavec.

Řádkování Word - změna nastavení odstavce

4) Nastavení řádkování

Konečně jsme se dostali ke stejnému dialogovému oknu s nastavením řádkování. Stačí tedy vybrat požadovanou hodnotu, dvakrát potvrdit tlačítkem OK a nastavení se ihned projeví.

Řádkování Word - výběr řádkování ze seznamu

No nebylo to jednoduché? Určitě si po přečtení tohoto návodu do minuty styly upravíte. 


Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

Komentáře

2

Píšete, že "řádkování 1.5" se nastavuje pro větší čitelnost textu". To není pravda. Pokud tak velký řídkový proklad není sučástí uměleckého záměru nebo má praktické využití (pro potřebu mezi řádky doplňovat poznámky), pak tje to typograficky špatně. Čtenáře to ruší, sazba nepůsobí klidně.

V některých metodických pokynech škol takové doporučení bohužel stále existuje, ale je to jen výraz toho, že autoři takového pokynu nepochopili rozdíl mezi strojopisem a formátovaným textem a vycházejí z desítky let starých norem, které se kdysi týkaly autorských rukopisů psaných na mechanických psacích strojích. Tyto normy prředepisovaly "řádkování 1,5" nebo dokonce "2" nastavit na psacím stroji, aby bylo 30 řádků na straně a při 60 úhozech na řádku byl rukopis předán na tzv. "normostranách". Dvacet takových normostran byl jeden autorský arch a podle počtu autorských archů se určoval rozsa díla, cena sazárny, autorský honorář atd. A sazeči si do mezer mezi řádky vpisovali poznámky, co má být kurzívou, jak co odsadit atd.

Ale dnes už tyto technologie dávno neexistují, dnes se studentské práce odevzdávají typograficky upravené, ne ve formě rukopisu psaného strojem. A typografie nezná nic takovéh jako "řádkování", tam se pracuje s pojmem "řádkový proklad", který se stanoví tak, aby se dosáhlo optimálního zabarvení textu vzhledem ke stupni písma a k volbě písma samotného, zejména jeho střední výšky. To nemá s psacím strojem a jeh řádkováním nic společného.

Obrázek uživatele Tom

Děkuji za vyčerpávající vysvětlení i s historickými důvody. Ano, je to tak. Naprostá většina škol vyžaduje řádkování 1.5.