Odstranění prázdných odstavců | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 1

Odstranění prázdných odstavců

Častým problémem většiny prací je nekorektní vložení prázdného odstavce mezi odstavce s textem. Sice text vypadá úhledněji, ale mezery mezi odstavci by měly být nastaveny stylem. V tomto krátkém návodu si ukážeme, jak rychle odstranit prázdné odstavce z celé práce.

Důvody odstranění prázdných odstavců

  • Mezery mezi odstavci se nastavují stylem;
  • Prázdné odstavce mohou vést k problémům, kdy se na nové stránce zůstane první prázdný odstavec;
  • Pokud chcete svázat nadpis s následujícím odstavcem, tak bude dělat prázdný odstavec problémy;
  • Když vám vedoucí práce zadá pokyn, abyste použili mezery mezi odstavci místo odsazení prvního řádku, s prázdnými odstavci v práci bude úprava komplikovaná.

Tip: Všechny nadbytečné odstavce standardně odstraňujeme při formátování prací. Ulehčete si starosti a nechte si práci naformátovat.

Zobrazení netisknutelných znaků

Nejdříve je vhodné si zobrazit netisknutelné znaky. Na následujícím obrázku lze vidět ikonku, kterou se netisknutelné znaky zapnou a vypnou.

Zobrazení netisknutelných znaků

Nalezení prázdných odstavců

Nadbytečné prázdné odstavce se ihned zobrazí. Místo toho, abychom je ale manuálně mazali, můžeme si práci ulehčit tím, že je automaticky vyhledáme a nahradíme.

Nadbytečné prázdné odstavce v textu


Nechte si práci naformátovat

  • zpracování dle metodických pokynů
  • expresní vyhotovení
  • zpětná vazba nalezených chyb
  • kontrola plagiátů
  • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

Najít a nahradit prázdné odstavce

Použijeme tedy funkci Najít a nahradit (CTRL+H) a do prvního pole napíšeme ^p^p - tedy zástupné znaky pro dva odstavce. Do druhého pole napíšeme pouze jeden zástupný znak pro odstavec ^p. Pak už stačí použít tlačítka Najít další a Nahradit. Nebo rovnou můžeme použít Nahradit vše. 

Nahrazení nadbytečných odstavců

Skrytí netisknutelných znaků

Jak je vidět na dalším obrázku, nadbytečné odstavce zmizely a my můžeme zpátky vypnout zobrazování netisknutelných znaků.

Vypnutí zobrazení netisknutelných znaků

Kdybychom měli např. v metodických pokynech instrukce, aby byl první řádek odsazený, můžeme postupovat podle návodu na nastavení odsazení prvního řádku. Často totiž autoři textů vkládají mezery, tabulátory nebo jiné divné znaky, kterými se odsazení prvního řádku nenastavuje.

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 628 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA