Jak nezničit styly v dokumentu Microsoft Word? | Formatovani-dokumentu.cz

Jak nezničit styly v dokumentu Microsoft Word?

Při použití citovaných textů nebo jiných cizích zdrojů je důležité se řídit pravidly, které pomohou s budoucím formátováním textu. Pouhým zkopírováním textu např. z webové stránky se do Word dokumentu (nebo i do e-mailové zprávy) dostanou i webové styly, kterých se špatně zbavuje a tvoří nekonzistentní výsledný dojem. Je tedy vhodné nepoužívat standardní CTRL+Cizí, CTRL+Vlastní, ale využít Poznámkový blok nebo nabídky "Vložit jinak..." a dalších níže uvedených způsobů.

 

Obsah návodu

 • Postup s Poznámkovým blokem;
 • Postup s nabídkou "Vložit jinak";
 • Postup s pomocí "Zachovat jen text";
 • Postup s pomocí "Vymazat veškeré formátování".

 

Postup s Poznámkovým blokem

Tento postup funguje ve všech případech.

 1. Označit text, který chceme do svého dokumentu dostat;
 2. Zkopírovat do schránky pomocí CTRL+C nebo přes pravou nabídku myši Kopírovat;
 3. Otevřít Poznámkový blok v nabídce START;
 4. Vložit do poznámkového bloku zkopírovaný text pomocí CTRL+V;
 5. Označit text v poznámkovém bloku pomocí CTRL+A nebo označit myší;
 6. Zkopírovat označený text pomocí CTRL+C nebo přes pravou nabídku myši Kopírovat (zmizí veškeré styly z kopírovaného textu)

 

 1. Vložit text do Word dokumentu pomocí CTRL+V.

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

 

Postup s nabídkou "Vložit jinak..."

Platí pro Microsoft Word (zde je konkrétně používaná verze Microsoft Word 2021).

 1. Označit text, který chceme do svého dokumentu dostat;
 2. Zkopírovat do schránky pomocí CTRL+C nebo přes pravou nabídku myši Kopírovat;
 3. Na kartě "Domů" klepnout na možnosti volby "Vložit" a vybrat "Vložit jinak...";

 1. V zobrazeném okně vybereme volbu "Neformátovaný text" a potvrdíme OK.

 

Postup s pomocí "Zachovat jen text"

 1. Označit text, který chceme do svého dokumentu dostat;
 2. Zkopírovat do schránky pomocí CTRL+C nebo přes pravou nabídku myši Kopírovat;
 3. Do dokumentu Word vložíme text CTRL+V a vybereme nabídku Zachovat jen text.

 

Postup s pomocí "Vymazat veškeré formátování"

 1. Označit text, který chceme do svého dokumentu dostat;
 2. Zkopírovat do schránky pomocí CTRL+C nebo přes pravou nabídku myši Kopírovat;
 3. Do dokumentu Word vložíme text CTRL+V
 4. Označíme text, ve kterém chceme zkopírovaný formát vymazat a klikneme na ikonku písmene A s gumou.

Výše uvedenými postupy se zbavíme nepotřebného formátování, které by v budoucnu zcela jistě činilo problémy při tvorbě rozsáhlého dokumentu typu baklářská / diplomová / disertační práce. Neformátovaný text je vhodný zejména pro aplikaci vlastních stylů.

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2650 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA