Jak nezničit styly v dokumentu Microsoft Word? | Formatovani-dokumentu.cz

Jak nezničit styly v dokumentu Microsoft Word?

Při použití citovaných textů nebo jiných cizích zdrojů je důležité se řídit pravidly, které pomohou s budoucím formátováním textu. Pouhým zkopírováním textu např. z webové stránky se do Word dokumentu dostanou i webové styly, kterých se špatně zbavuje a tvoří nekonzistentní výsledný dojem. Je tedy vhodné nepoužívat standardní CTRL+Cizí, CTRL+Vlastní, ale využít buď poznámkový blok nebo nabídky "Vložit jinak...".

Postup s poznámkovým blokem

Tento postup funguje ve všech případech.

 1. označit text, který chceme do svého dokumentu dostat,
 2. zkopírovat do schránky pomocí CTRL+C nebo přes pravou nabídku myši,
 3. otevřít Poznámkový blok v nabídce START,
 4. vložit do poznámkového bloku zkopírovaný text pomocí CTRL+V,
 5. označit text v poznámkovém bloku pomocí CTRL+A nebo myší,
 6. zkopírovat označený text pomocí CTRL+C (zmizí veškeré styly z kopírovaného textu),Poznámkový blok - odstranění formátu textu
 7. vložit text do Word dokumentu pomocí CTRL+V.

Postup s nabídkou "Vložit jinak..."

Platí pro Microsoft Word 2010, Word 2007.

 1. označit text, který chceme do svého dokumentu dostat,
 2. zkopírovat do schránky pomocí CTRL+C nebo přes pravou nabídku myši,
 3. na kartě "Domů" klepnout na možnosti volby "Vložit" a vybrat "Vložit jinak...", Word 2007 - vložit jinak
 4. na zobrazeném okně vybereme volbu "Neformátovaný text" a potvrdíme OK.Nabídka Vložit jinak

Postup s nabídkou "Vložit jinak..." (Microsoft Word 2003):

 1. označit text, který chceme do svého dokumentu dostat,
 2. zkopírovat do schránky pomocí CTRL+C nebo přes pravou nabídku myši,
 3. v nabídce "Úpravy" vybrat volbu "Vložit jinak...",
 4. na zobrazeném okně vybereme volbu "Neformátovaný text" a potvrdíme OK.Nabídka Vložit jinak

Výše uvedenými postupy se zbavíme nepotřebného formátování, které by v budoucnu zcela jistě činilo problémy při tvorbě rozdáhlého dokumentu typu baklářská / diplomová / disertační práce. Neformátovaný text je vhodný zejména pro aplikaci vlastních stylů.

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 628 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA