Jak na poznámky pod čarou ve Wordu | Formatovani-dokumentu.cz

Jak na poznámky pod čarou ve Wordu

Vytvoření poznámek pod čarou v bakalářské nebo diplomové práci je triviální záležitostí. Existuje však značné množství lidí, kteří se snaží poznámky vytvořit manuálně. Správně vytvořená poznámka pod čarou za nás automaticky pracuje v následujících věcech:

  • Automaticky získává číslo, které je v celém dokumentu unikátní;
  • Při vložení nové poznámky pod čarou mezi stávající se původní přečíslují;
  • Poznámky jsou svázány s konkrétním textem, takže se posunují společně s textem, když se konkrétní text posune na další stranu dokumentu;
  • Poznámky jsou naformátované ve spodní části každého listu dokumentu. 

Tip: Nastavení jednotného stylu formátování poznámek pod čarou je součástí služby formátování prací. Ušetřete si nervy s formátováním BP/DP tím, že si necháte svou práci naformátovat.

Jak tedy na vytvoření poznámky pod čarou?

Stačí vybrat záložku Reference, označit text v dokumentu, na který se bude poznámka vztahovat. A pomocí tlačítka (viz obrázek) vložit poznámku pod čarou. Kurzor se automaticky přepne do poznámky, takže stačí dopsat konkrétní poznámku.

Poznámky pod čarou - vložení

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátueme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářkské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

V dokumentu se vytvoří hned za označeným textem číslo, které koresponduje s označením poznámky. Zároveň je zarovnáno jako horní index pro jasné rozlišení oproti běžným číslům v textu.

Poznámky pod čarou - umístění

Jednoduchá kontrola funkčních poznámek může být např. taková, že stačí najet myší nad příslušný index poznámky, a zobrazí se v kontextové nabídce text poznámky pod čarou. Zároveň tato funkce pomáhá rychlému dohledání informací v textu. 

poznámky pod čarou - kontextová nabídka

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 628 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

Komentáře

117
Obrázek uživatele Tom

Praxí bývá použít kurzívu i na uvozovky. Lépe se celá citace označí. V metodických pokynech škol však není uveden takový detail. Důležité je používat správné symboly pro uvozovky a používat je jednotně v celé práci.

Velmi děkuji za obě odpovědi. Vůbec mě nenapadlo, že mohu vlastně pro každý znak zvolit horní index. Děkuji.
Také jsem ráda, že jsem si to o těch uvozovkách myslela správně.
Dál se mi už bude pokračovat daleko lépe.
Děkuji a přeji pěkný den.

Dobrý den, nějak se mi rozhodily stránky a tak,když kliknu za text, kde chci mít citaci, tak se mi tam ukáže pořadové číslo citace, ale místo, aby mě to hodilo na konec dané stránky, tak mě to hodí na poslední stránku dokumentu, kde není ani číslo za které bych mohl napsat daného autora. Navíc, citace, které jsem napsal nejsou v části dokumentu vidět (nevím, kam zmizely). Když najedu na dané číslo v textu, tak se mi tam ukáže, že pod tímto číslem je nějaká citace. Moje otázka je, kde jsou moje citace?

Díky

Obrázek uživatele Tom

Doporučuji zkontrolovat, zda používáte poznámky pod čarou nebo vysvětlivky. Vysvětlivky jsou typicky na konci práce, poznámky pod čarou průběžně na každé stránce. Jinak je to bez zaslání souboru s textem práce těžké odhadnout, kde je příčina.

Dnes mám dvě otázky.
1. Věta končí ...v nařízení vlády č. 201/2010 Sb.308 (308 je horní index)
Má být za horním indexem ještě tečka? Jako za celou větou? Nebo se v takovém případě (kdy by vlastně byla tečka za tečkou) už nepíše? Anebo právě proto, že je tam ještě ten horní index, se tam napsat má?
2. Je přípustné rozdělit slovo team-building tak, že na konci řádku je team-
a na začátku dalšího building? Mně to nějak nesedí, nejraději bych spojovník dala i na začátek dalšího řádku, tedy takto: na konci řádku team-
a na začátku dalšího -building. Napadá mne, zda by se dala použít pevná mezera, aby se tento výraz vlastně vůbec nerozdělil.
Podobné je to s příklonkou -li. Takto se např. slovo nedošlo-li může také ocitnout odděleně a mně se to nepozdává. Podle mého by mělo zůstat pohromadě. I tady by se dala užít pevná mezera?
Děkuji.

Obrázek uživatele Tom

ad 1) Můžete uvést odkaz na poznámku pod čarou (horní index) ve větě i před tečkou - typicky, když se informace vztahuje pouze k určité části věty. Nebo naopak chcete odkázat na celou větu / odstavec, tak uvedete číslo za tečkou. Dvě tečky tam ale nebudou - pouze jedna. 

ad 2) Úplně se tomuto problému můžete vyhnout, když přeformulujete větu, aby nebylo problémové slovo na konci řádku. Pevná mezera vytvoří "mezeru", takže se použít nedá. Určitě nedoporučuji spát dvě rozdělovací znaménka. Když ve Wordu použijete automatické dělení slov, tak si s tím Word poradí korektně. Stačí správně napsat spojovník. 

Děkuji za odpověď. V 1. případě je mi potvrzeno, že další tečka tam nebude. Děkuji.
V 2. případě jsem automatické dělení zkusila sama ve svém počítači, ale když jsem ho zvolila, objevila se hláška, že není v mém počítači nainstalováno a musím si něco stáhnout, ale už nenabídlo co a kde.
Vyzkoušela jsem pevnou mezeru a vypadá, že by to opravdu bylo řešením. Myslíte si, že použití pevné mezery by bylo snad nějaké neregulérní?

Obrázek uživatele Tom

Pokud se bavíme o stejné pevné mezeře "CTRL+Shift+Mezera", tak ta tam opravdu nepaří. Projevilo by se to tak, že by ve slově mezera vznikla, kdyby bylo na jednom řádku. Což je určitě špatně.

Mám dnes ještě jednu otázku ohledně uvozovek.
Už od Vás vím, že by citace, která je uváděna kurzívou, měla mít na počátku a na konci uvozovky také kurzívou. Nastane však případ, kdy v samotné citaci (která je navíc jediným odstavcem neuvozeným jinými slovy) jsou další slova či části vět v uvozovkách, jež jsou samozřejmě kurzívou. Pak by se ovšem měly použít uvozovky odlišné od uvozovek z počátku a konce celé citace. Jenže v citacích by se neměly dělat úpravy. Ptám se, zda je v takovém případě možné použít před a za celou citací uvozovky nikoli kurzívou. A ještě mě napadá, zda by nebylo od věci u takové citace vůbec uvozovky na počátku a na konci nepoužít, protože z toho, že je psána kurzívou, je přeci jasné, že jde o citaci.

Obrázek uživatele Tom

Některé pokyny škol uvádí, že citace delší, jak tři řádky nemají být kurzívou. Je taktéž možné použít celý odstavec v původním znění a odkázat se na zdroj v textu, aby bylo zřejmé, že jde o převzatý text. Pak se těmto problémům můžete vyhnout. Už je to ale věc, kterou je vhodné posoudit nad konkrétním příkladem. 

Mnohokrát děkuji za všechny Vaše odpovědi.
K této o citacích bych měla ještě doplňující otázku:
Použije-li se celý odstavec v původním znění a je delší než tři řádky, a nebude tedy kurzívou, domnívám se, že pak by měl být celý tento odstavec v uvozovkách a za posledními uvozovkami by měl být horním indexem odkaz, za nímž by však samozřejmě už žádná tečka nebyla, je to tak?
A vůbec - nebylo by dobré pozeptat se vedoucího práce, jakou podobu citací jejich škola vyžaduje?
Děkuji předem.

Obrázek uživatele Tom

Rádo se stalo. Nejlepší variantou je podívat se přímo do pokynů školy. Některé přímo říkají, jak s citacemi pracovat. Některé pokyny to naopak neříkají vůbec. Takže nelze nyní striktně říci, kterou variantu použít. 

Potřebuji se také ujistit, jaké je správné psaní peněžních částek.
Chci napsat částku 138 450 Kč.
Je to možné takto: 138.450 Kč NEBO
138,450 Kč NEBO
138.450,- Kč NEBO
138 450,- Kč
NEBO ještě jinak? Jak? Děkuji předem.

Obrázek uživatele Tom

Když napíšete 138 450 Kč, tak to bude správně. Jedná se o příklad přímo z příručky. I další varianty mohou být korektní. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=786

Dnes mi vyplynul ještě dotaz o konci řádků.
Pamatuji si pravidlo, že na konci řádku nemá zůstávat sama žádná neslabičná předložka, ale že mohou být na konci spojky a, i. Platí to tak stále?
A jak je to s dělením data? Mělo by zůstat pohromadě, nebo je možné napsat na konec řádku 21. a až na další řádku listopadu 2010?
A co zkratky? Může být na konci řádku zkratka č. a až na dalším 5?
A podobně to asi bude s paragrafem. Může být znak § samotný na konci řádku a až na dalším příslušné číslo onoho paragrafu?

Obrázek uživatele Tom

Ve všech případech, které uvádíte, doporučuji použít právě pevnou mezeru (CTRL+Shift+Mezera) k tomu, aby se texty nerozdělovaly na konci řádku. Ať už se jedná o předložky, spojky, data, paragrafy, ...

Dobry den, prosim vas, existuje nejaky zpusob, jak z poznamek pod carou vytorit seznam techto poznamek? Dekuju

Obrázek uživatele Tom

Ano, je to celkem jednoduché, byť schované. Podívejte se do návodu, jak upravit oddělovač poznámek pod čarou. Ve spodním okně pak místo "oddělovač poznámek pod čarou" nechte "poznámky pod čarou" - a budete je mít k dispozici v jednom seznamu, odkud se dají lehce najedou zkopírovat. Jen upozorňuji, že v poznámkách pod čarou má být uvedena konkrétní strana citace, v seznamu literatury ale celkový počet stran publikace.

Dobrý den, je nějakým způsobem možné označit všechny poznámky pod čarou, abych je mohl zkopírovat a upravit jako zdroje, ze kterých jsem v práci čerpal nebo na to musím jít stránku po stránce? Děkuji.

Obrázek uživatele Tom

Ano, jde to a je to jednoduché. Použijte tento návod na úpravu oddělovače poznámek pod čarou a zobrazí se vám ve spodním oknu všechny poznámky najednou.

Dobrý den, s poznámkou pod čarou mám tento problém, že se mi poznámka rozlézá na 2 stránky. Dík, Teerem

Obrázek uživatele Tom

Ano, to je běžné chování Wordu. Můžete zkusit označit celou poznámku a pravým tlačítkem Odstavec > svázat řádky. Ale asi to bude dělat jiné problémy. Jednodušší je ještě přidat nějaký text (do práce), aby se poznámka pod čarou posunula. Nebude tak na přelomu dvou stránek.

Dobrý den,
zajímalo by mě zda je možné v pozn. pod čarou vypsat celou citaci automaticky. Pod čarou se mi objevuje například 25 (Bělohlávek, 2008), nicméně osobně bych preferoval spíše - 25 BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést a motivovat lidi. Brno: Computer Press. 2008. str.42. ISBN 978-80-251-2235-8. Lze tedy takto uvést zdroj pod čarou bez toho abych to vypisoval manuálně?

Obrázek uživatele Tom

Naprostá většina prací má poznámky pod čarou vypsané manuálně. Pokud je však máte do práce dynamicky vložené (ať už přes bibliografii Wordu nebo Zotero či podobné), tak pošlete stávající verzi práce emailem (info@formatovani-dokumentu.cz) a podívám se, zda akorát nemáte špatný formát.

Dobrý den,
mohu se připojit s dotazem - dnes jsem zaznamenal, že můj wordový dokument má obrovskou mezeru mezi prvním řádkem poznámky pod čarou a onou čarou, která ji odděluje od hlavního textu. Vůbec si nevím rady s tím, jak to vrátit zpět. Předchozí verze textu, které mám uložené, tam ještě žádnou mezeru nemají. Rád bych ale pokračoval v této pokročilé. Setkali jste se s tím někdy a dokázali byste mi poradit prosím?
Děkuji,
UP

Obrázek uživatele Tom

Jedná se o známý problém. Dokonce na jeho opravu máme vytvořený i návod, jak na úpravu oddělovače poznámek pod čarou. Doporučuji postupovat podle návodu. Kdyby se vám to přesto nedařilo, dejte vědět.

Dobrý den, s poznámkami pod čarou pracuji po několikáté, ale nyní se mi stalo prvně, že se mi číslo (horní index) nevložilo hned ke slovu, které chci pod čarou vysvětlit, ale mezi slovem a číslem mi vznikla velká mezera. Nevíte, prosím, čím by to mohlo být? Zkoušela jsem CTRL+SHIFT+mezerník, ale nepomohlo to. Moc děkuji za radu, Alexandra

Obrázek uživatele Tom

V naprosté většině případů za to může tabulátor. Doporučuji zobrazit netisknutelné znaky. Odstraňte šipku tabulátoru a použijte mezeru. Nebo vložte správně zarážku na místo, kde by měl být text odsazený. Ještě je možné upravit odsazení prvního řádku v nastavení odstavce poznámek pod čarou.

Dobrý den, mohl byste mi prosím poradit, jak přiblížit čáru poznámek pod čarou co nejblíže k poznámkám? Nyní je cca 6-12 bodu nad poznámkami a je tam velká mezera. Druhou otázku mám, jestli jde dát dvě poznámky na 1 řádek, jelikož se jedná o citaci ze stejné knihy. Citace v textu však nelze spojit do jednoho bloku kvůli souvislosti a logickému text. Děkuji

Obrázek uživatele Tom

Na úpravu oddělovače poznámek pod čarou máme přímo návod - to vyřeší váš první problém. A odpověď na druhou otázku - ne, dvě poznámky bych na jeden řádek nedával. U druhé můžete napsat "Tamtéž". 

Dobrý den,

měl bych ještě jeden dotaz. Vím, jak svázat poznámky pod čarou, aby se nerozlézaly. Nevím si ale rady s tím, pokud mi na jedné stránce zůstane prázdná třeba její 1/3 (mluvím teď o klasickém textu), aby na druhé stránce byly dva (zbývající) řádky textu. Přitom je té předchozí stránce místa dost, bez ohledu třeba na poznámky pod čarou (i samotnou čáru).

Předem děkuji za rady.

Pavel

Obrázek uživatele Tom

V případech, kdy Word nemůže automaticky rozhodnout, jak lépe uspořádat poznámky a text, tak je nejlepší část textu přidat/odebrat. Možná tam je i jiný problém, pokud se jedná o 1/3 stránky. To už by bylo na posouzení, když text zašlete.

Dobrý den,
nevím, zda tyto stránky ještě fungují?
Nicméně mám problém s poznámkami pod čarou. Ta čára totž nezačíná na kraji stránky, ale má nějaké odsazení a já nemůžu vůbec přijít na to, jak ji posunout.

Předem moc děkuji za odpověď.

Obrázek uživatele Tom

Fungují stále :-) Doporučuji podívat se na návod úpravy oddělovače poznámek pod čarou. Z toho je to zřejmé.

Dobrý den,

potřebovala bych číslovat poznámky v každé kapitole od čísla 1-x (poznámkový materiál každé kapitoly tedy začíná od č. 1) . Jak mám nastavit v jednom word dokumentu číslování ve 2. kapitole opět od čísla 1?

S díky za rychlou odpověď
P. Foglová

Obrázek uživatele Tom

Tento komentář jsem bohužel přehlédl, takže se k němu dostávám až nyní. Word není vhodný na to, aby v každé kapitole začínalo číslování poznámek pod čarou znovu. Sice tam podobné nastavení existuje, ale je s tím více problémů než užitku. Vřele doporučuji použít navazující číslování poznámek pod čarou. Nebude to matoucí ani pro čtenáře.

Prosím poraďte mi, jak udělat citaci za textem, aby se mi objevilo malé číslo, např. 9 a by to číslo odpovídalo se seznamem použité literatury, že příslušná kniha bude v pořadí pod číslem 9. Ale zároveň aby to nebyla poznámka pod čarou. Aby to číslo 9 za textem jenom odkazovalo na tu knihu pod číslem 9. Předem moc děkuji

Obrázek uživatele Tom

Předně musím říci, že takto se poznámky pod čarou dělat nemají. Takže správným řešením je to, že nemusí čísla poznámek pod čarou korespondovat s čísly v seznamu literatury. Stačí, když bude text poznámky pod čarou korespondovat. Jen pozor, že v seznamu literatury se uvádí celkový počet stran publikace a v poznámce pod čarou se uvádí kokrétní citovaná strana.

Mockrát Vám děkuji za odpověď. Ale moc jsem ji nepochopila, spíše jsem asi špatně zkompletovala svoji otázku. Moje otázka zní, jak parafrázovat text? Viděla jsem v bakalářských pracích že jedna slečna po každém odstavcí měla napsané malé číslo a to číslo odkazovalo na knihu, ze které čerpala, ale zároveň na konci stránky nebyla žádna poznámka pod čarou. Celý den nad tím lámu hlavu a nejde mi to udělat. Prosím poraďte

Obrázek uživatele Tom

Aha, tak jsem možná jen špatně pochopil. Místo poznámek pod čarou můžete vkládat i vysvětlivky. Ty jsou právě umístěny na konci dokumentu. Ale doporučuji jít běžnou cestou, jako naprostá většina studentů. Tedy parafrázovat pomocí poznámek pod čarou. Kdy na každé stránce dole bude uveden zdroj, ze kterého jste čerpala. V seznamu literatury bude pak souhrn všech poznámek pod čarou (případně další publikace) s celkovým počtem stran publikací.

Dobrý den, přepisuji text zákona, ve kterém nejsou poznámky pod čarou řazeny chronologicky za sebou. V jedné větě je tedy poznámka č. 1, o pět slov dál poznámka č. 30, za několik odstavců poznámka č. 2, níže pak poznámka č. 31 a 32, poznámka č. 3 a 4 vůbec není obsažen aatd. Text celkem obsahuje 50 poznámek, které jsou různě přeházené, jiné úplně chybí. Mohla bych poprosit o radu, jak ve wordu nastavit, aby neměl snahu mi je chronoloicky přečíslovávat a dovolil mi je úvést v přeházeném pořadí za sebou? Zkoušela jsem na to vyzrát přes rozdělení do oddílů, ale není to moc funkční. Děkuji.

Obrázek uživatele Tom

Bohužel nevím o takové možnosti a ani mi tedy nepřipadá správná. Musela byste manuálně přepisovat čísla poznámek, což může vést ještě k dalším komplikacím. Za mne tedy doporučuji použít běžnou funkcionalitu a nechat poznámky chronologicky číslované. 

Dobrý den, mám jeden dotaz. Pracuji na macu ve wordu a vždy, když vložím poznámku pod čarou, číslo se vloží, ale asi až o několik mezer pod oddělovačem. Mezery mám nastavené na nula, řádkování také v pořádku. Nevíte, co s tím? Děkuji.

Obrázek uživatele Tom

Doporučuji podívat se na úpravu oddělovače poznámek pod čarou. To by vám mohlo pomoci s nalezením příčiny.

Dobrý den, chci se zeptat, mám poznámku pod čarou, zdroj obsahově na dva řádky. Druhý řádek mi ale začíná hned z kraje, nikoliv až za číslem té poznámky. Chtěla bych, aby byl zarovnán první řádek s druhým, tj. aby pod číslem v druhém řádku nic nebylo a citace pokračovala v druhém řádku až za ním. Snad je to srozumitelné. :) Co s tím? Děkuji.

Obrázek uživatele Tom

Ano, dotaz chápu. Tato vlastnost odstavce se jmenuje předsazení. Když si v seznamu stylů najdete styl Text poznámky pod čarou a v jeho nastavení upravíte předsazení na 0.5 cm, tak bude vše, jak popisujete. 

Dobrý den,
vždy po vytvoření nové poznámky pod čarou se poznámka vytvoří až na následující straně, tedy není na stejné straně jako slovo, na které navazuje. Navíc je vždy samostatně na jedné straně. Takže mi v dokumentu vznikají prázdné strany obsahující pouze poznámku pod čarou.
Mohla bych poprosit o radu, co s tím?
Děkuji.

Obrázek uživatele Tom

Klasicky Word vkládá poznámky na další stranu až když se opravdu nevejdou na předchozí. Doporučuji zkusit trochu upravit text, kde je poznámka umístěna. Není náhodou text na konci strany nebo není na stránce velký obrázek?

U vzniklých prázdných stran mne jen napadá špatné nastavení odstavce u stylu "Text poznámky pod čarou" - kde by bylo zaškrtnuto "vložit konec stránky před". Ale na to by bylo vhodné se se podívat. Pošlete práci v příloze emailem na info@formatovani-dokumentu.cz a mrknu na to.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak vyřešit, když mám na jedné stránce několik stejných citací napřeskáčku. Např takto:
1 Srov. NOVÁK, Miroslav. Kniha ABC, s. 13.
2 Srov. tamtéž, s. 14.
3 Srov. SVOBODA, Stanislav. Kniha XYZ, s. 5.
4 Srov. NOVÁK, Miroslav. Kniha ABC, s. 14.
5 Srov. tamtéž, s. 15.

Lze např. u poznámky 4 použít: "Srov. viz poznámka 1, s. 14." nebo je lepší to nechat tak jak to je?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den :)
Karolína

Obrázek uživatele Tom

Řešení je jednoduché. Nehledat v tom žádné složitosti a znovu vypsat danou citaci v celém znění. Nic špatného na tom není.

Stránky