Nastavení mezer mezi odstavci | Formatovani-dokumentu.cz

Nastavení mezer mezi odstavci

Mnoho autorů prací špatně vkládá nový odstavec na msto mezery mezi odstavci / nadpisem a odstavcem. Snaží se tak docílit vizuálního oddělení nadpisu od textu. Vložením nového odstavce si však přidělávají komplikace, na které mohou narazit později. Návod níže popisuje správný postup, jak nastavit mezeru mezi nadpisem a odstavcem, mezeru mezi jednotlivými odstavci i odsazení prvních řádků odstavců.

Na následujícím obrázku je vidět, jak vypadá standardní nastavení stylu Normální a Nadpis 1. Oba styly lze použít z horního menu, kliknutím na příslušný styl v části "Styly". Jak je vidět, žádná mezera z počátku mezi nadpisem a textem není. 

Pro každý styl lze rozlišovat mezeru před a mezeru za odstavcem. Nadpisu tedy můžeme nastavit jak mezeru před, tak mezeru za, stejně jako samotnému textu. Obojí je užitečné pro různé případy.

Tip: Správné nastavení mezer mezi odstavci je součástí služby formátování prací. Ušetřete si čas a nervy tím, že si necháte práci naformátovat.

1) Nastavení stylu nadpisu

2) Úprava stylu Nadpis 1

Abychom dosáhli lepšího odsazení, stačí kliknout pravým tlačítkem na styl "Nadpis 1" a zvolit možnost "Změnit ...". 

3) Změna nastavení odstavce

V tomto případě se "odstavcem" míní zvolený Nadpis 1. Zobrazí se dialogové okno, kde klikneme na "Formát" a následně "Odstavec ...". 


Nechte si práci naformátovat

  • zpracování dle metodických pokynů
  • expresní vyhotovení
  • zpětná vazba nalezených chyb
  • kontrola plagiátů
  • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

4) Nastavení velikosti mezery za nadpisem

Konečně se dostaneme do nastavení odstavce. Tentokrát nastavujeme odstavec stylu Nadpis 1. Aby za každým nadpisem byla pěkná mezera, můžeme nastavit mezeru za odstavcem např. 12 b., což koresponduje s velikostí písma v textu práce. Mezeru před Nadpisem 1 nepotřebujeme, protože často bývá Nadpis 1 na nové stránce. Mezera by tedy neměla význam. Mezery před nadpisy jsou vhodné nastavit např. u nadpisů úrovně dva a tři.

5) Kontrola použití mezery mezi nadpisem a odstavcem

Stačí potvrdit obě dialogová okna a mezeru mezi nadpisem a textem máme hotovou. Zároveň bude text odstavce svázaný s nadpisem, což se hodí při práci, která má hodně stránek. Nebude se nám tak stávat, že by byl nadpis na konci stránky a text na další stránce. Nastavení takového chování lze také upravit v záložce "Tok textu" (viz předchozí obrázek).


6) Odsazení prvního řádku

Často je požadavkem metodických pokynů odsadit první řádek textu. Možností, jak docílit takového formátování, je více. Ukážeme si ten správný i ty špatné. Korektní verzí tedy je upravit nastavení stylu, který používáme pro běžný text. Stačí tedy kliknout na styl Normální pravým tlačítkem myši a vybrat volbu "Změnit ...". 

7) Odsazení prvního řádku

Opět se dostaneme přes "Formát > Odstavec" do dialogového okna s nastavením mezer. Tentokrát vybereme z comboboxu "Speciální" volbu "První řádek". Automaticky do dalšího pole naskočí 1,25cm. Hodnotu můžeme upravit, byť je kolikrát vyhovující.

8) Kontrola odsazení prvního řádku

Stačí potvrdit obě dialogová okna a máme první řádek odstavce správně odsazený. Na následujícím obrázku je v prvním červeném zvýraznění ukázka správného nastavení. Abychom poznali rozdíl mezi nastavením, zobrazili jsme si ještě netisknutelné znaky

Ve druhém zvýraznění však jsou ukázány typické chyby. Buď někdo odsazuje první řádek odstavce pomocí tabulátoru (levá strana klávesnice), nebo prostě vloží množství mezer před první řádek. Obě varianty mají své problémy. Tabulátor se špatně ovlivňuje pomocí nastavení pro všechny odstavce a počet mezer se těžko udržuje stejný. Pokud by bylo třeba ke konci práce potřeba změnit nastavení všech odstavců, celá práce by byla velmi náročná. Je proto vhodné používat postup uvedený výše.

9) Chyby při nastavení odsazení prvního řádku

Často je v závěrečných pracích vidět kombinace odsazení prvního řádku a mezery mezi jednotlivými odstavci. Správně by se měla používat ale jedna varianta, nebo druhá. Tedy buď použít odsazení prvního řádku odstavce, nebo bez odsazení a mezery mezi odstavci. Metodické pokyny konkrétní školy často tuto úpravu definují. Kolikrát je možné použít obě varianty, nikoli však obě najednou. V některých textech je možné použít i první řádek kapitoly bez odsazení, kdežto ostatní odtavce odsazení prvního řádku mohou mít. Jedná se ale o méně častou variantu. 

Moderněji vypadá text, který nemá odsazený první řádek. Zároveň je tato varianta vhodná i pro další formátování. Není pak potřeba řešit problémy s odsazením odrážek či jiných částí textu.

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 628 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

Komentáře

4

Moc díky za Vaše návody. Kdybych tyto stránky objevila dřív, ušetřila bych si spoustu práce. ;) Konečně mi odstavce dělají co mají, ale mám dva dotazy k naformátování mezer:
1) naformátovala jsem seznam (na bázi přednastaveného seznamu) a potřebovala bych, aby za seznamem zůstala delší mezera. Když nastavím mezeru ZA - vloží se mi mezera mezi každý řádek seznamu.
2) mám u nadpisů naformátované ohraničení textu - "stínování" textu - jednotlivé nadpisy odlišené různými odstíny téže barvy - když nastavím nadpis 1 s mezerou 12 bodů ZA a za ni vložím nadpis 2 s mezerou PŘED 6 bodů - mezi stínovaním není mezera a barvy na sebe navazují. Potřebovala bych, aby mezi nimi byla mezera barvy stránky (bílá).

Moc díky za odpověď.

Obrázek uživatele Hanka

Rádo se stalo. Budeme rádi za sdílení odkazu např. na fóru školy nebo Facebooku. Určitě se může hodit i dalším spolužákům :) 

K dotazům:

add1) Stačí nastavit mezeru za a pak zaškrtnout volbu "Nepřidávat mezeru za odstavce se stejným stylem" - těsně pod červenou bublinou na tomto obrázku.

add2) S druhým dotazem bude lepší, když si práci zašlete na info@formatovani-dokumentu.cz. Takto bez konkrétního vyzkoušení těžko poradit.

Dobrý den.
V zadání k práci mám zadáno, že v nastavení stylu a parametru odstavce mám zadat: odsazení 1. řádku 1,25 cm, řádkování 1,5 cm; zarovnání oboustranné, mezery před i za odstavcem 6 b.
Vše je mi jasné až na zarovnání oboustranné.
Nevíte co by se pod tím mohlo skrývat?
Předem Vám moc děkuji za odpověď

Obrázek uživatele Tom

Jasně - jedná se o zarovnání textu do bloku. Text po pravé straně stránky tedy tvoří svislou hranu, nikoli různé dlouhé řádky, jako tomu je u zarovnání k levému okraji. Jednoduché, že? :-)