Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 1

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod)

 

Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol píší. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní závěrečné zkoušky. Mimo jiné, bakalářka může být  podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou správně. A to nejen z hlediska obsahového, ale i po formální stránce. 

 

Co se dočtete v tomto článku

 1. Obsah práce - o čem budu psát
 2. Formát práce - jak bude práce vypadat
 3. Jak napsat bakalářskou práci
 4. Struktura bakalářské práce
 1. Tip na závěr

********************************************************************

1. Obsah práce - o čem budu psát

Kvalitu obsahu práce převážně tvoří autor. Samozřejmě jedním z úkolů vedoucího práce je kontrola úrovně a celkového přínosu práce. Téma samotné práce také může výrazně pomoci ke zvýšení nebo naopak snížení celkové úrovně bakalářské práce.

 

2. Formát práce - jak bude práce vypadat

Většina vysokých škol vyžaduje konzistentní formát bakalářské práce. Požadavky na takové formátování jsou uvedeny v metodických pokynech pro vypracování prací. Samozřejmě jsou vysoké školy, ať už státní nebo soukromé, které mohou být různě benevolentní ve svých požadavcích. Školy s větším množstvím studentů mohou mít požadavky na naformátování přísnější, i když to není pravidlem. 

 

3. Jak napsat bakalářskou práci?

Vytvoření práce nemusí vypadat zpočátku jednoduše. Zvláště pak, když si člověk řekne "čeká mne napsat 30-50 stránek textu". Vše jde mnohem snáze, když se autor práce drží několika kroků, jak práci napsat. Následující návod slouží jako pomůcka pro napsání celé práce.

 

4. Struktura bakalářské práce

Titulní list

Titulní list bakalářské práce bývá pevně stanovený formátem konkréntí vysoké školy. Jediné variabilní údaje jsou tedy název práce, jméno autora, jméno vedoucího práce, místo a rok. Ukázky titulních stran prací jsou ke zhlédnutí v referenčních pracích. Jak je z každé ukázky patrné - titulní strana, podobně jako další strany úvodu, nejsou číslovány. Číslování nejčastěji začíná od úvodní stránky (viz návod níže v textu).

 • stanoven metodickými pokyny vysoké školy,
 • bez číslování stran.

Čestné prohlášení

Z formálního hlediska je čestné prohlášení podobné titulnímu listu - také je často pevně stanoveno v osnovách vysoké školy, také není číslováno. 

 • stanoveno metodickými pokyny vysoké školy,
 • bez číslování stran.

Anotace / abstrakt / souhrn

Další stranou může být anotace/abstrakt/souhrn. Záměrně je uvedeno, že "může", protože jsou i práce, kde se vyskytuje anotace až v závěru celého dokumentu. Pro správné napsání anotace slouží konkrétní návod.

 • česká a anglická verze,
 • možnost doplnit klíčová slova,
 • bez číslování stran.

Poděkování

K nepovinným částem se řadí i poděkování. Ve většině prací se však poděkování nachází. Samostatný návod je opět napsán i pro poděkování v bakalářské práci. V návodu naleznete i ukázky, které se mohou hodit jako inspirace při psaní vlastního poděkování.

 • formální část,
 • samostatný list,
 • nečíslované stránky,
 • nepovinná část.

 

Nechte si práci naformátovat

 • zpracování dle metodických pokynů
 • expresní vyhotovení
 • zpětná vazba nalezených chyb
 • kontrola plagiátů
 • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

 

Obsah práce

Ihned po poděkování následuje obsah celé práce. Méně zkušení uživatelé PC se snaží obsah vytvořit manuálně tím, že vypisují nadpisy jednotlivých kapitol, k nim připisují čísla stránek a ztrácejí spoustu času a nervů. Obsah je totiž generovanou částí dokumentů. Stačí tedy správně použít nadpisy v celé práci a obsah se dá podle návodu jednoduše vygenerovat. Obsah je poslední částí dokumentu, která není číslována. Jednotlivé položky tvoří nadpisy první až třetí úrovně. Ke každé položce obsahu je uvedeno i číslo strany.

 • generováno automaticky Wordem nebo jiným kancelářským software,
 • nečíslované strany.

Úvod práce

Pro správné napsání úvodu se podívejte na samostatný návod, jak správně napsat úvod bakalářské práce.

 • seznámí čtenáře s obsahem práce,
 • je čitelný i pro neodborné publikum,
 • neobsahuje citace.

Teoretická část

V teoretické části by měly být uvedeny potřebné podklady k výzkumu v praktické části. Celá část je dělena do více kapitol nejčastěji 2. až 4. úrovně. Optimálně by měla teoretická část tvořit 50% textu obsahu práce. 

 • tvoří maximálně polovinu obsahu práce,
 • dělí se do kapitol a subkapitol nižších úrovní.

 

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

 

Praktická část

Stejně jako teoretická část by měla i praktická tvořit alespoň 50% obsahu práce. I praktická část práce je dělena do kapitol od 2. až do 4. úrovně. 

 • tvoří druhou polovinu práce (oproti teoretické části),
 • obsahuje výsledky provedeného výzkumu,
 • obsahuje kromě samotného textu i citace, obrázky, grafy, tabulky.

Závěr práce

Jak správně napsat závěr bakalářské / diplomové práce je popsáno v samostatném článku

 • neobsahuje citace,
 • shrnuje celou práci (byť jsou konkrétní výsledky uvedeny v praktické části),
 • přináší návrhy možností rozšíření práce nebo dalšího výzkumu.

Seznam literatury

Každá odborná práce by měla vycházet z literárních pramenů, které jsou v práci průběžně odkazovány na seznam literatury. Celý seznam je pak formátován dle doporučené normy, která může být stanovena např. metodickými pokyny školy.

Seznam obrázků, grafů, tabulek

Seznam pro obrázky, grafy, nebo tabulky lze jednoduše vygenerovat. Není tedy potřeba se s ním vypisovat. V textu je ale důležité správně všechny elementy označovat titulkem. Pro jednoduché vygenerování postupujte podle návodu, jak vytvořit seznam obrázků ve Wordu. Návod je samozřejmě obdobný i pro grafy nebo tabulky.

Přílohy

Pokud práce obsahuje přílohy, často bývají stránky příloh číslovány odlišně, tj. práce je číslována arabskými číslicemi, strany příloh bývají číslovány číslicemi římskými. Může se jednat o podklady k práci (např. ukázka smlouvy), obrázky a tabulky většího rozsahu nebo naskenované zadání bakalářské / diplomové práce. Pro správné číslování příloh stačí postupovat dle návodu, jak na číslování stránek v MS Word.

Případné další části

Některé školy vyjma standartních položek struktury práce vyžadují zařadit např. Seznam zkratek nebo Rejstřík výrazů.

 • Seznam zkratek - abecedně řazený, nedávat do seznamu běžné zkratky typu. ap., např., tzn.
 • Rejstřík - je to seznam pojmů obsažených v dokumentu včetně čísel stránek, na kterých se konkrétní položky nacházejí.

 

5. Tip na závěr

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

 

Referenční práce / ukázky prací

Aby bylo možné získat jasnější představu, jak by měla odborná (bakalářská, diplomová, seminární..) práce vypadat, stačí se podívat do referenčních prací. Nebo se rovnou můžete podívat na článek s ukázkami bakalářských prací.

Komentáře

2

Zdravím, děkuji za článek. Právě se snažím vymyslet téma na svoji bakalářskou práci. Čtu si různé články, které by mi pomohly, jak postupovat. Kromě vašeho jsem našla taky tento: http://www.vsprace.cz/8-1-rada-jak-zvladnout-zaverecnou-praci. Myslím si, že je dobré postupovat podle bodů. Co myslíte vy? Ještě by mě zajímalo, zda používáte google books (https://books.google.com/?hl=cs) místo knih, dají se tam knihy najít nebo jich je tam málo? Děkuji, nemám s tím zkušenosti.

Obrázek uživatele Martina

Určitě zpracováním každého bodu vznikne dost podkladů pro takovou práci - aspoň se pak dá na čem stavět. Na Google books se dá najít dost věcí, byť samozřejmě neobsahuje vše. Určitě však daná db pomůže.