Časté dotazy | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 3

Časté dotazy

 • Přílohy se uvádějí na samém konci práce. Jedná se o součásti práce, které není vhodné uvádět přímo v textu nebo to svým rozsahem nedovolují. Uvádějí se na nečíslovaných stranách. Každá příloha by měla začínat na nové straně.

  Shrnutí:

  • umístění na konci práce;
  • stránky nečíslovat;
  • každá příloha začíná na nové straně.
 • Obsah práce by měl být generovaný automaticky, aby mohl být při jakékoliv změně v textu práce automaticky aktualizován. Pro usnadnění práce není doporučováno obsah vypisovat ručně. Toto vypisování je zdlouhavé, neefektivní a zabírá hodně času. Jak vygenerovat obsah se můžete dozvědět přímo v konkrétním návodu.

 • Seznamy tabulek, seznam obrázků, seznam grafů ap. by měly být vytvořeny v případě, že práce nějaké tyto prvky obsahuje. Takový seznam odkazuje na příslušnou stránku, kde se daný prvek nachází. Seznamy slouží pro čtenáře pro lepší orientaci v textu.

 • Seznam použitých zkratek a značek není povinný. V případě, že práce obsahuje všeobecně známé zkratky, jako je atd., apod., tzn., cca., do seznamu se neuvádějí.

 • Vlastní text práce by měl být formátován následovně:

  • rozdělení do číslovaných kapitol a podkapitol;
  • kapitoly Úvod, Závěr a Použitá literatura se nečíslují;
  • v rámci kapitol je text členěn do odstavců;
  • stana s úvodem je první číslovanou stranou;
  • strany se seznamem použité literatury jsou poslední číslované strany;
  • doporučuje se formátovat větší levý okraj dokumentu (3 cm u hřbetu) kvůli následné vazbě práce;
  • text se doporučeje formátovat do 3 úrovní, 4. úroveň se již nečísluje
 • Nezbytnou součástí odborného textu jsou bibliografické citace. Jejich smyslem je zachycení vazeb mezi originálním textem a myšlenkami použitými z jiných zdrojů.

  Důvodů pro citování použité literatury je hned několik:

  • dodržení autorské etiky a zákona o autorských právech;
  • odkázání  čtenáře na další literaturu;
  • důkaz vlastní znalosti tématu.

  Nejrozšířenější citační normou je v České republice norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

 • Základním formátem, který obdržíte po zpracování dokumentu, je PDF. Jedná se formát, který zaručí stejný výstup na různých operačních systémech. Pokud budete chtít následně vytisknout a svázat svou práci, jedná se o ideální formát, který přijímá naprostá většina subjektů zabývající se tiskem dokumentů.

 • V případě, že si objednáte například 50 stránek k naformátování a výsledný dokument bude obsahovat 60 stránek, bude vám objednávka upravena a vystavena nová výzva k zaplacení. V případě, že už jste zaplatili původní výzvu, bude vám vystavena výzva na rozdílovou částku.

 • Přesnou délku lze stanovit až po výsledném naformátování. Proto je vhodné přibližnou délku odhadnout například z dokumentu, který zasíláte. Vhodné je myslet například na to, že nadpisy první úrovně jsou často odsazovány na novou stránku, nebo jsou u nadpisů větší velikosti písma. Za to, že přesně neodhadnete počet stránek vám ale nikdo "hlavu neutrhne", takže se nemusíte bát nějakých komplikací. Neváhejte se na nás se svým problémem obrátit, rádi Vám s tímto pomůžeme.

 • Nebudete. Snažíme se o co nejnižší zákaznickou cenu, takže dokud to jde, nabízíme služby bez DPH - nejsme plátci. Pokud si u nás objednáte formátování své práce, bude Vám zobrazena koncová cena.

Stránky