Časté dotazy | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 2

Časté dotazy

 • Seznam použitých zkratek a značek není povinný. V případě, že práce obsahuje všeobecně známé zkratky, jako je atd., apod., tzn., cca., do seznamu se neuvádějí.

 • Vlastní text práce by měl být formátován následovně:

  • rozdělení do číslovaných kapitol a podkapitol;
  • kapitoly Úvod, Závěr a Použitá literatura se nečíslují;
  • v rámci kapitol je text členěn do odstavců;
  • stana s úvodem je první číslovanou stranou;
  • strany se seznamem použité literatury jsou poslední číslované strany;
  • doporučuje se formátovat větší levý okraj dokumentu (3 cm u hřbetu) kvůli následné vazbě práce;
  • text se doporučeje formátovat do 3 úrovní, 4. úroveň se již nečísluje
 • Nezbytnou součástí odborného textu jsou bibliografické citace. Jejich smyslem je zachycení vazeb mezi originálním textem a myšlenkami použitými z jiných zdrojů.

  Důvodů pro citování použité literatury je hned několik:

  • dodržení autorské etiky a zákona o autorských právech;
  • odkázání  čtenáře na další literaturu;
  • důkaz vlastní znalosti tématu.

  Nejrozšířenější citační normou je v České republice norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

 • V následujících bodech je jednoduše shrnuto, jak by měl autor práce vypracovat citace na zdroje literatury, které použil při tvorbě práce. Literatura, na níž je v textu odkazováno, by měla být citována podle normy ČSN ISO 690 a normy ČSN ISO 690-2.

  Souhrn nejdůležitějších obecných pravidel:

 • Jelikož se snažíme o maximální spolehlivost služeb, tak na veškeré emaily důležitého charakteru odpovídáme. Je pro nás důležité, abychom o komunikaci pečlivě dbali.

  Odpověď na email Vám tedy přijde na typy emailů:

 • Cena za naformátované stránky se liší v závislosti na více parametrech. Hlavním parametrem je zvolená rychlost formátování. Nejnižší průměrná cena za stránku vychází při výběru tarifu normálního formátování. Při zvolení rychlejšího zpracování cena úměrně roste.

 • Veškeré požadavky na naformátování vaší bakalářské / diplomové práce (či jiného dokumentu) je potřeba uvést písemně. Možnosti, jak dosáhnout vznesení požadavku jsou následující:

 • Bojíte se, že by zaslání Vaší práce mohlo být zneužito? Pomůžeme Vám vyřešit i tuto situaci. Nejjistějším způsobem, který poskytujeme, je zaslání čestného prohlášení o nakládání s Vaší prací. Ještě, než nám práci odešlete, můžete nás kontaktovat s požadavkem, abychom Vám zaslali čestné prohlášení. V takovém požadavku musí být uvedeno:

 • Ano, formátujeme dokumenty pro všechny typy zákazníků. Jste například autor knihy, fyzická nebo právnická osoba? Nezaměřujeme se pouze na studenty, určitě si v případě zájmu objednejte z nabídky našich služeb.

  Pokud jste z náročnějších klientů a maximální počet stránek uváděný v aktuální nabídce nevyhovuje Vašim potřebám, určitě se dohodneme na individuální kalkulaci. V takovém případě nás kontaktujte s popisem požadavku.

 • Ano, seminární práce samozřejmě formátujeme také. Nerozlišujeme, o jakou práci se jedná. Můžete se podívat např. do referenčních prací, kde jsou zařazeny ukázky různých druhů prací. Pokud máte tedy zájem o naformátování své seminární práce, nebo případně jenom drobnou pomoc s úpravou, určitě se na nás můžete obrátit. Můžete využít přímo kompletního formátování, nebo nás kontaktovat s individuálním dotazem.

Stránky