Úprava bakalářských a diplomových prací | Formatovani-dokumentu.cz

Úprava bakalářských a diplomových prací

Zabýváme se úpravou bakalářských, diplomových prací a ostatních prací. Stačí, když zašlete text práce a požadavky na formátování (např. metodické pokyny ze školy). Vaše práce bude pak dle příslušného tarifu vypracována. Nemusíte si tedy lámat hlavu s problémy, které při formátování mohou vzniknout. Zajistíme za Vás správnou funkčnost např. následujících požadavků:

  • správné číslování stránek (např. úvodní strany bez číslování),
  • individuální styly pro různé typy textu,
  • automatické generování obsahu,
  • seznamy obrázků a tabulek,
  • automaticky číslované poznámky pod čarou,
  • převod do PDF,
  • jednotné použití stylů napříč celým dokumentem,
  • správné titulky u obrázků a tabulek,
  • a další různorodé požadavky...

Abyste si mohli porovnat, jak naformátovaná práce může vypadat, podívejte se na referenční práce. Novou objednávku můžete vytvořit v sekci poskytované služby