Úvod bakalářské práce (rady, tipy, návod) | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 1

Úvod bakalářské práce (rady, tipy, návod)

V úvodu bakalářské / diplomové či jiné práce by měl autor čtenáře seznámit s problematikou, které se bude v práci věnovat. Autor by měl počítat s předpokladem, že čtenářem úvodu jeho práce může být někdo zcela neznalý odborné problematiky. Vhodné seznámení by tedy mělo být na dostatečně obecné úrovni, kterou disponuje průměrně vzdělaný člověk. Cílem autora by mělo být najití vhodného kompromisu mezi odborností a čtivostí textu pro široké spektrum čtenářů.

Formát úvodu bakalářské / diplomové práce

Úvod práce tvoří podobně jako závěr jedna až dvě normostrany čistého textu. Jediným dělícím prvkem jsou odstavce dělící logické členění celé kapitoly. Naopak by se měl autor vyvarovat citacím ať už doslovným nebo nepřímým. Neměl by členit úvod práce jinak než pomocí odstavců. Např. nadpisy nižších kapitol nebo zvýraznění jsou nežádoucí. Obrázky, natož pak tabulky, by se v úvodu práce vyskytovat neměly vůbec.

Obsah úvodu

Úvod práce může vycházet ze zadání práce. Při tvorbě zadání pomáhá vedoucí práce autorovi stanovit jednotlivé body osnovy, které jsou dále rozvíjeny v celé práci. Zadání bakalářské práce může být ideálním podkladem pro vytvoření úvodu samotné práce. Zvláště proto, že má vedoucí práce přehled o dané problematice, a tak dokáže autora správně nasměrovat k vhodnému postupu při tvorbě práce.

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

Čitelnost úvodu - kvalita textu

Stejně jako závěr práce je i úvod částí, která není napsána hned na první pokus. Aby byl úvod čitelný pro všechny čtenáře, často může být upravován a revidován. Právě čitelnost celého úvodu je jedním ze základních předpokladů správně napsaného úvodu. Podobně jako anotace může úvod sloužit pro fulltextové vyhledávání např. v databázi závěrečných prací. Pro použitelnost práce je tedy vhodné, aby ji v jinak velkém množství prací mohl kdokoli jednoduše najít.

Popsání logického členění celé práce může být také součástí úvodu. Autor tedy může seznámit čtenáře s informacemi, které najde na začátku v teoretické části, které budou v části praktické, stejně tak jako v části podobně významného charakteru. Opět platí, že množství informací podaných autorem v úvodu práce, má být přiměřené. 

Do úvodu práce patří:

 • stručné seznámení čtenáře s problematikou,
 • stanovení cíle práce (použitá metodika ap.),
 • čtenářsky přívětivý text.

Do úvodu práce nepatří:

 • citace,
 • obrázky,
 • nadpisy nižších úrovní,
 • příliš konkrétní informace,
 • odborné termíny úzké problematiky.

Nechte si práci naformátovat

 • zpracování dle metodických pokynů
 • expresní vyhotovení
 • zpětná vazba nalezených chyb
 • kontrola plagiátů
 • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

Umístění úvodu v dokumentu

Úvod bakalářské / diplomové práce je umístěn hned za generovaným obsahem práce. Často je buď první strana obsahu nebo až úvod první číslovanou stranou dokumentu. S tím pravidlem, že číslování začíná například od čísla 7, i když na titulních listech nebylo uvedeno.

Ukázky bakalářských prací

 

Pokud sháníte ukázku, jak taková bakalářská práce může vypadat, podívejte se přímo na návod s ukázkami bakalářských prací.

Ukázka úvodu práce

 

Ukázka úvodu práce

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

 

Komentáře

2

Dobrý den. Nevím, co si představit pod ,,čtenářsky přívětivým textem" v úvodu práce.

Obrázek uživatele Tom

Text by měl být několikrát zkontrolovaný, aby ho pochopil i člověk neznalý problematiky. Výstižně by mělo být uvedeno, co by měl čtenář očekávat, že se v práci nachází.