Konec odstavce a konec řádku | Formatovani-dokumentu.cz

Konec odstavce a konec řádku

Často autoři různých prací nerozlišují, jaký je rozdíl mezi koncem řádku a koncem odstavce. Přitom právě správné použití je základem pro korektní naformátování práce. Abychom si mohli ukázat rozdíly konce řádku a odstavce na příkladu, je vhodé si zobrazit netisknutelné znaky. Na následujícím obrázku je vidět, jak vypadá netisknutelný znak pro konec odstavce a pro konec řádku. Byť v tomto případě vypadá použití podobně, níže si popíšeme, jaké jsou rozdíly v jejich použití.

Tip: Při formátování bakalářských a diplomových prací si dáváme extra záležet na rozlišování konců odstavců a konců řádků. Ulehčete si starosti a nechte si práci naformátovat, abyste si byli jisti, že je vše v pořádku..

ukázka konce řádku a konce odstavce

Konec odstavce

Nejčastěji se používá konec odstavce pro oddělení textu, který nese jinou myšlenku. Umístění konce odstavce tedy primárně záleží na autorovi práce. Pro vložení konce odstavce se jednoduše používá klávesa "Enter". Konce odstavce jsou však používány i pro nastavení stylů. Každý odstavec tak má svůj styl a je možné pak rozlišit, zda se jedná o běžný text, nebo se jedná např. o nadpis. 

Mezi jednotlivými odstavci by měl být použit právě jeden (nikoli více) konců odstavce. Následující obrázek ukazuje špatné použití konce odstavce pro nastavení mezery mezi odstavci. Správně by tak měl být každý odstavec ukončen znakem "konec odstavce". Případné mezery mezi odstavci se nastavují stylem celého odstavce.

konec odstavce


Nechte si práci naformátovat

 • zpracování dle metodických pokynů
 • expresní vyhotovení
 • zpětná vazba nalezených chyb
 • kontrola plagiátů
 • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

Použití konce odstavce by se dalo shrnout náledujícími body:

 • Slouží pro oddělení myšlenky v textu a vizuální přehlednost textu;
 • Neměly by se vyskytovat dva konce odstavce za sebou;
 • Nový odstavec může mít svůj vlastní styl;
 • Píše se pomocí klasické klávesy "Enter".

Konec řádku

Méně používaným znakem je konec řádku. Při správném použití však umožňuje nastavení, kterého by s pouhým koncem odstavce nebylo možné docílit. Konec řádku vložíme klávesovou zkratkou "Shift + Enter". Kdybychom používali konec řádku na místě, kde má být konec odstavce, mohlo by se stát, že se mezery v řádku špatně zvětší. Špatné použití konce řádku je vidět na následujícím obrázku. Podtržená část obsahuje špatné mezery. Odstavec by tedy měl končit koncem odstavce.

špatné použití konce řádku

Správné použití konce řádku však je vhodné např. u dlouhých odkazů. Na následujícím obrázku je vidět bod [2] seznamu literatury, kdy není použit konec řádku. Opět se text roztáhne na celý řádek, protože se textový editor snaží udržet celý odkaz pohromadě. Pokud ale do odkazu vložíme konec řádku do odkazu, jako je uvedeno v bodu [3], mezery se správně zarovnají. 


Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

Kdybychom použili místo konce řádku konec odstavce, vytvořil by se nový bod [4], což by bylo opět špatně. Rozdělil by se totiž jeden zdroj literatury do dvou položek.

správné použití konce řádku

V některých případech se autoři textu snaží vložit konec řádku tam, kde chtějí, aby byla předložka nebo spojka na začátku dalšího řádku. Správné umístění předložek a spojek by mělo ale být zajištěno nastavením pevných mezer.

Shrnutí použití konce řádku:

 • Slouží ve speciálních případech, např. u dlouhých slov (typicky odkazy);
 • Nepoužívá se k ukončení odstavce;
 • Nerozděluje styly pro rozdělené části textu;
 • Píše se pomocí "Shift + Enter".

Stačí tedy správně rozlišovat a používat konce řádků a odstavce, aby byla práce kvalitně naformátovaná.


Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

Komentáře

4

Myslím, že to má být jinak:

Ctrl + Enter: konec stránky
Shift + Enter: konec řádku

Obrázek uživatele Martina

Díky za upozornění :) Opravdu to bylo uvedeno obráceně, byť samozřejmě původní myšlenka byla správná. 

Bylo by vhodné odstranit z textu pravopisnou chybu: "Mezi jednotlivýmy odstavci"

Obrázek uživatele Tom

Hned by měl autor článku dostat přes prsty. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát :-) Díky