Pomlčka a spojovník | Formatovani-dokumentu.cz

Pomlčka a spojovník

Kdy použít pomlčku a kdy spojovník je relativně jednoduché rozhodnutí. Je potřeba vědět, co který znak znamená, a jak se který znak píše. Důležité je zachovávat v celém textu konzistentní pravidlo. Často stačí v textovém editoru psát text a program MS Word automaticky opraví špatně napsanou pomlčku nebo spojovník podle mezer. Jednoduchým pravidlem, které platí pro většinu případů je:

 

pomlčka se píše s mezerami, spojovník bez mezer

 

Obsah návodu

 

Pomlčka

Jedná se o delší horizontální čáru (–) mezi dvěma slovy z obou stran oddělenou mezerami (tzv. „n“ pomlčka). Na klávesnici se píše pomocí kombinace levý ALT + 0150. Můžete narazit i na delší pomlčku (tzv. „m pomlčka), která se píše kombinací kláves levý ALT + 0151 (—).

Ve větě se nejčastěji používá k rozdělení projevu, tedy místo čárky.

Setkat se s ní taktéž můžeme při psaní finančních částek, např. 500,– Kč. Není chybou, když symbol měny vynecháme (neuvádíme).

Končí-li konec řádku pomlčkou, v tomto případě (na rozdíl od spojovníku) ji můžeme ponechat a na začátku dalšího řádku pokračujeme dalším textem (pomlčku na začátku řádku v tomto případě neopakujeme).

Pomlčka bez mezer

Ano, existuje i tato varianta. Používáme ji v následujících případech:

 • pomlčka má význam „až“, „od do“, např. konzultační hodiny 10:30–12:00, děti ve věku 7–16 let, strana 15–20;
 • pomlčka nahrazuje výraz „a“ u stálých dvojic, např. Suchý–Šlitr;
 • pomlčka vyjadřuje „proti“, „versus“, např. Federer–Nadal.

Při použití pomlčky bez mezer (před i za ní) platí, že oba výrazy musí být jednoslovné. Pokud je alespoň jeden z výrazů víceslovný, přidáme před i za pomlčku mezeru.

Tajný tip: Klávesová zkratka pro pomlčku pro uvedené tři odrážky provedeme jako CTRL a mínus na numerické klávesnici.

 

Krátká a dlouhá pomlčka

V textových editorech nalezneme kromě krátké pomlčky, tzv. půlčtverčíkové, taktéž dlouhou pomlčku, tzv. čtverčíkovou. Jak již bylo uvedeno výše, používá se pro ni zkratka ALT+0151. V české literatuře se dlouhá pomlčka používá zřídka. Můžeme se s ní setkat v beletrii, kde jí zvýrazňujeme členění textu. Dlouhá pomlčka je typická pro anglicky psaný text.

 

Kde se používá pomlčka

 • Místo čárky ve větě: např. Za zakladatele dnešní genetiky je považován Johann Gregor Mendel – brněnský kněz a středoškolský profesor.
 • Přestávka v řeči: např. Každý, kdo si je vědom podobných způsobů... – zamyslel se detektiv.
 • Místo uvozovek u přímé řeči: např. Co je to za člověka? – zeptal se.
 • Vyjádření vztahu mezi dvěma výrazy: Dvojice Suchý–Šlitr.
 • Spojení mezi víceslovnými názvy: např. Jablonec nad Nisou – Liberec.
 • Finanční částky: např. Nákup stál 500,– Kč.

 

Spojovník

Jedná se o krátkou horizontální čáru (-). Klasický spojovník lze napsat přímo klávesou, která je nejčastěji umístěná u pravého Shiftu (tlačítko mezi tečkou a Shiftem na klávesnici). Mnozí se až do této chvíle mohli domnívat, že je to pomlčka. V českém jazyce se používá mezi výrazy, které tvoří významový celek. Specifikem spojovníku je to, že v textu není oddělen mezerami. Spojovník na konci řádku

V případě, že se spojovník objeví na konci řádku, napíšeme ho i na začátek řádku dalšího. Jinak je tomu při nastavení dělení slov na konci řádku, v tomto případě spojovník na začátku dalšího řádku neopakujeme.

Kde se spojovník používá

Spojovník užíváme v následujících případech:

 • složená přídavná jména, např. zeleno-žlutý, vědecko-technický;
 • spojení podstatných jmen, např. propan-butan, kuchař-číšník;
 • cizí složená jména: např. moucha tse-the, play-off;
 • některá cizí jména: např. Marie Curie-Skłodowska, Henri de Saint-Simon;
 • těsné spojení v místních jménech nebo názvech správnícho oblastí: např. Frýdek-Místek, Praha-západ;
 • oddělení spojky -li v podmiňovacím způsobu: např. víš-li, ne-li;
 • na začátku slov nebo skupin písmen, např. dvou- až třílůžkový pokoj;
 • dělení slov na konci řádku;
 • jazykový rozklad na písmena nebo slabikové členění např. P-o-p-o-k-a-t-e-p-e-t-l, ne-pře-mo-ži-tel-ný;
 • chemické názvosloví, např. pentakarbonyl-(tetrakarbonylkobaltio)rhenium;
 • internetové adresy: např. www.formatovani-dokumentu.cz;
 • různé kódy: např. ISBN 80-204-0700-6.

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

 

Mohlo by se hodit – měkká pomlčka

Určitě stojí za to zmínit měkkou pomlčku. Moc často se nepoužívá (není tak známá), ale může se hodit. Při zarovnání textu do bloku se s delšími slovy občas stane, že vzniknou příliš velké mezery mezi slovy. Stačí do slova vložit tuto měkkou pomlčku, která slovo rozdělí, když je to zrovna vhodné. Pokud tedy slovo vyjde na konec řádku, Word ho automaticky rozdělí v místě měkké pomlčky. Pokud naopak nevyjde slovo pro rozdělení, žádná pomlčka nebude vidět. Pro vložení použijte CTRL + "pomlčku" (není to mínus na numerické klávesnici, ale tlačítko poblíž tečky). 

 

 

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2650 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

Komentáře

2

Rozsah čísel jedině pomlčkou 89–92, spojovníkem těžko, když to nic nespojuje.

Obrázek uživatele Martina

Ano, máte pravdu. Používá se tam pomlčka bez mezer. Díky za upozornění :-)