Vytvoření obsahu | Formatovani-dokumentu.cz

Vytvoření obsahu

Obsah je nedílnou součástí každé bakalářské / diplomové či jiné rozsáhlé práce. Správný obsah by měl obsahovat jak nadpisy, tak číslování jednotlivých nadpisů, tak i čísla stránek příslušného nadpisu. Všechna čísla by měla být zarovnána k pravému okraji stránky. Obsah by mělo být možné jednoduše aktualizovat (pomocí pravého tlačítka myši). 

Co je součástí služby:

  • nastavení automatického číslování u všech nadpisů;
  • vygenerování obsahu spolu s čísly stránek;
  • očíslování nadpisů podle jejich úrovní.
V případě, že chcete nahrát text později, stačí nahrát prázdný soubor a práci poslat např. následně emailem. Velké soubory můžete zaslat např. přes http://uschovna.cz a následně odkaz zaslat emailem.
Vyberte počet nadpisů, které text práce obsahuje. Právě každý nadpis musí být upraven tak, aby byl do obsahu zahrnut.