Křížové odkazy - rychlý návod | Formatovani-dokumentu.cz | Stránka 1

Křížové odkazy - rychlý návod

Vložení křížového odkazu do textu bakalářské práce pomáhá udržovat správné reference na citované zdroje. Křížové odkazy se dají použít i jiným způsobem, ale ukážeme si variantu, kdy máme k dispozici seznam literatury a chceme na jednotlivé položky v textu odkazovat. Ve výsledku budeme tedy mít číslovaný seznam literatury a na jednotlivé položky budou v textu práce odkazovat příslušná čísla. Výhodou použití křížových odkazů je to, že při přidání další položky do seznamu literatury můžeme jednoduše aktualizovat stávající odkazy. Na následujícím obrázku je vidět ukázkový text se seznamem literatury. Abychom na jednotlivé položky mohli odkazovat pomocí čísla, nejprve si položky seznamu literatury očíslujeme. Ideálně bychom vytvořili styl pro položky seznamu literatury, ale pro ukázku nám bude stačit jednoduché číslování pomocí rychlé nabídky Wordu. Stačí tedy označit všechny položky seznamu literatury a podle obrázku níže je očíslovat. Nejčastěji se používá číslování v hranatých závorkách, kde za číslem není uvedena tečka. 

Očíslování seznamu literatury

Vložení křížového odkazu

Následné vložení křížového odkazu je velmi jednoduché. Najděte místo v textu, kam by se měl příslušný odkaz vložit, a umístěte do místa kurzor. Pak stačí na horní kartě Vložení v sekci Odkazy vložit Křížový odkaz.

Vložení křížového odkazu - horní nabídka


Nechte si práci naformátovat

  • zpracování dle metodických pokynů
  • expresní vyhotovení
  • zpětná vazba nalezených chyb
  • kontrola plagiátů
  • a mnohé další ...

Zjistit více o formátování

Dialogové okno pro vložení odkazu

Objeví se dialogové okno, kde vybereme Typ odkazu Číslovaná položka a v nabídce Vložit odkaz na vybereme Číslo odstavce. Pak už jen stačí vybrat autora, na kterého chceme odkazovat, a zmáčknout tlačítko Vložit. Ukázka vložení je vidět na obrázku níže.

Vložení křížového odkazu

Vkládání dalších odkazů

V textu se objeví požadovaný křížový odkaz. Předchozí dialogové okno nemusíme zavírat. Můžeme dál v textu pokračovat ve vkládání dalších křížových odkazů. Stačí vždy umístit kurzor na požadované místo v textu práce a vložit další křížový odkaz. Výsledek je vidět níže.

Ukázka křížového odkazu


Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

Výhody křížových odkazů

Někomu by se mohlo zdát, že je jednodušší napsat rovnou hranaté závorky a manuálně do nich doplnit příslušné číslo. Pomocí křížových odkazů však máme k dispozici pár výhod. Pokud do seznamu literatury doplníme dalšího autora, může se stát, že se čísla u jednotlivých položek posunou. Na následujícím obrázku je vidět, že jsme doplnili nového autora, který je nyní druhý v pořadí. 

Vložení další položky do seznamu literatury

Aktualizace odkazu

Jak je vidět, zatím se původní vložený křížový odkaz nezměnil. Abychom ho mohli aktualizovat, je potřeba na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit nabídku Aktualizovat pole. Číslo odkazu se následně správně změní. Stejné aktualizace křížového odkazu lze dosáhnout i rychleji a to pomocí klávesy F9. Stačí označit text, kde se křížový odkaz nachází a použít zmíněnou klávesu F9. Můžete tak aktualizovat více křížových odkazů najednou. Stačí označit text, kde se odkazy nachází.

Aktualizace křížového odkazu

Přechod na odkazovanou položku seznamu literatury

Jelikož jsou bakalářské a diplomové práce většího rozsahu, tak může být seznam literatury umístěn o dost stránek dále, než je umístěn samotný křížový odkaz. Abychom se rychle dostali k odkazované položce, můžeme využít funkčnosti křížového odkazu. Stačí podržet na klávesnici CTRL a myší kliknout na křížový odkaz v textu práce. Místo kurzoru se objeví ikona ručičky a umožní nám přechod na odkazovanou položku seznamu literatury.

Přechod na položku odkazu

Doporučení z praxe

Jelikož si Word musí nějak pamatovat, na kterou položku seznamu literatury odkazujete, je vhodné se k seznamu literatury chovat obezřetně. Jakmile byste zrušili číslování položek, nebo upravili jejich formát, mohlo by se stát, že se odkazy rozbijí. Je tedy vhodné dát si pozor, před větší manipulací se seznamem literatury. 

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

Komentáře

1

Mockrát děkuji.