Nejčastější chyby nalezené při gramatické korektuře | Formatovani-dokumentu.cz

Nejčastější chyby nalezené při gramatické korektuře

Od doby, co nabízíme službu jazykové a gramatické korektury, už jsme opravili opravdu velké množství chyb :-) Snad každý, kdo psal práci delšího rozsahu (bakalářská, diplomová práce), ví, že je těžké po sobě chyby najít. Často nemusí být problém jen v pravopisu, ale také v tom, že jednoduše napíšete odstavec a pak se ho snažíte přepsat, protože k němu měl vedoucí práce nějaké výtky. Může se pak lehce stát, že z textu vznikne nesmysl. Když pak čtete svou práci již po několikáté, je těžké na chyby přijít

Jen pro zajímavost jsme se tedy snažili sestavit žebříček nejčastějších problémů, které v pracích opravujeme. Seznam je seřazený sestupně od největší četnosti (od nejčastějších chyb):

 • Shoda přísudku s podmětem;
 • Interpunkce;
 • Pravopis přídavných jmen;
 • Pravopis podstatných jmen;
 • Pravopis zájmen;
 • Vyjmenovaná slova;
 • Vazby slov;
 • Slovosled;
 • Malá a velká písmena;
 • Pravopis čísel a symbolů (procenta, ...);
 • Pravopis přísloví,  spřežek;
 • Stylisticky nevhodná slova pro odborný styl;
 • Formální nejednotnost práce (změna osob, označení jevů, ...).

Ne, že by v pracích nebyly i další chyby. Průměrem se jedná zhruba o 1000 revizí (oprav chyb, upřesnění, doporučení) na každou zaslanou práci.

Objednat jazykovou korekturu